Отговор от Ватикана, но не и от Светия синод

ДОКУМЕНТАЦИЯ/В. “БЪЛГАРСКИ ЛЕКАР”

NUNTIATURA APOSTOLICA IN BULGARIA

ДО

УВАЖАЕМИЯ ДОКТОР ТОТКО НАЙДЕНОВ

Уважаеми д-р Найденов,

За мен е чест да Ви съобщя, че получих Вашето писмо, адресирано до Негово Светейшество Папа Франциск и до Негово Светейшество Неофит, Патриарх на БПЦ, с което предлагате да се извърши смесено богослужение в памет на д-р Стефан Черкезов и на другите българи, умрели заради великодушно оказана помощ на хора в опасност за живота.

По този повод, длъжен съм да уточня, че БПЦ не взима дейно участие в католическо-православния диалог, воден отдавна от Апостолическия римски престол с Православните църкви. Освен това, гореспоменатия Свети Престол не е член на ЕС, както са България и много други европейски страни.

Нарая, във връзка с Деня на Спасението, който се отбелява на 15 август, няма да забравя да присъединя към личните си молитви специален спомен за загиналия д-р Стефан Черкезов и за другите починали заради оказана медицинска помощ на нуждаещите се хора.

Ползвам се от случая, за да Ви пожелая всичко добро в изпълнението на Вашата благородна професия и Ви моля да приемете израза на моето дълбоко уважение.

Януарюш БОЛОНЕК, Апостолически нунций

29 май 2013 г., гр. София

Коментар. Като благодарим на Апостолическия нунций в България, няма да пропуснем да подчертаем, че, както винаги, от там ни отговориха в рамките на седмица. А от собствения ни Свети Синод – и до ден днешен нямаме отговор дори и една сричка на неколкократните ни предложения. И си спомняме за някои стихове и статии на Ботев…

—– —————

Никой човек не е остров,

затворен в себе си:

всеки е парченце от сушата,

частица от океана;

и една буца пръст да отвлече морето,

Европа се смалява,

тъй както ако нос е бил отнесен

и домът

на твой приятел, или твоят собствен.

Смъртта на всеки земен жител

ме отслабва,

защото съм частица от човечеството;

така че никога не питай

за кого бие камбаната:

тя бие за теб.

Джон ДЪН

Tags: ,

Comments are closed.