Писмо на министър Андреева до д-р Тотко Найденов и кмета на село Могилица Митко Чочев относно петия родопски здравен събор

Документация/МЗ

ДО

д-р Тотко Найденов, председател на Клуб “Родопско здраве”

ДО

г-н Митко Чочев, Кмет на с. Могилица

Уважаеми доктор Найденов,

Уважаеми господин Чочев,

Уважаеми жители и гости на Кметство Могилица,

Радвам се да поздравя всички Вас, събралите се по повод 5-тия юбилеен Родопски здравен Събор в Кметство Могилица – селище, своеобразен център на българското здраве, и да Ви пожелая приятно прекарано в Родопите време.

Изказвам своята благодарност към организаторите на събитието, тъй като със своята дейност Вие правите възможно постигането на общата ни цел, която, формулирана в модуса на днешните прояви, би звучала като “Здраве за всички!”.

В качеството ми на здравен министър, лекар и гражданин на Република България, приветствам както целесъобразното управление на българските общини, така и популяразирането и развиването им чрез инвестиране в национални традиции, блага и ресурси. Тъй като здравето и дълголетието на българите могат да бъдат мислени като презумптивно свързани с природата на Родопите, МЗ подкрепя ежегодното провеждане на Родопския здравен Събор.

По време на Събора, освен забавления, свързани със спортни, хумаростични и кулинарни прояви, ще станем част и от откриването на първата “Здравна библиотека” у нас, както и ще се запознаем с интересното четиво “Здравно-духовна култура за вярващи и атеисти”. Всичко това следва да допринесе и за по-високата ни здравна информираност, и за обогатяване на духовността ни.

Уважаеми доктор Найденов, уважаеми господин Чочев, уважаеми гости на 5-тия Родопски здравен Събор, пожелавам Ви да бъдете здраве, да имате все повече успехи както в каузите, с които сте ангажирани, така и в личен и професионален план.

Успех на проявата!

д-р Таня Андреева,

Министър на здравеопазването

София, 22 юни 2013 г.

Tags: , , , ,

Comments are closed.