На вниманието на министър професор Анелия Клисарова: Въвеждане на обучение по здравно-духовна култура като ЗИП или СИП

Уважаема г-жо Министър,

Едва ли е нужно да Ви убеждавам в рисковете, които крие ниската здравна култура на нашите деца, немалко от които са затлъстели и обездвижени, с хипертония и неврози, пушат, употребяват алкохол и наркотици; зачестиха и полово-предаваните болести и нежеланите забременявания и, съответно – абортите.

От няколко години, съвместно с Нац. Алианс “Живот за България” (председатели акад. Дамян Дамянов и акад. Богдан Петрунов) провеждаме кампании, подкрепяни от медиите, за въвеждане на здравна култура в училищата като ЗИП.

Моята монография “Здравна Азбука” е одобрена от МОН (Заповед на Министър Даниел Вълчев № РЗ 09-362/28. 02. 2009) като учебно помагало по биология и здравно образование, и напълно покрива изискванията на чл. 122 от Закона за здравето, но така и не получи подкрепата на предишните образователни министри, на които неколкократно предлагах да я препоръчат на директорите и учителите по биология и да я качат на сайта на МОН.

Вашите прешественици не ме приеха, а техни чиновници ми отговориха само веднъж, в смисъл: че… не правели реклама на частни издатели… Явно, някои педагози не се вълнуват, че все повече от децата ни пушат, пият, затлъстели са, правят аборти и се дрогират…

Нещо повече – разширих темата и издадох ново, много по-малко по обем, но уникално като термин и съдържание учебно помагало за “Здравно-духовна култура за вярващи и атеисти”, съчетаващо здравна с религиозна култура плюс кратка история на религиите. То е джобен формат и се чете леко; в ръкопис го видя Главният мюфтия, който го одобри. Този текст, който, надявам се, ще бъде интересен, убедителен и приемлив за всички деца и техните родители, независимо от религиозните убеждения или атеизма им, съм готов да предоставя на МОН за качване на сайта.

Искрено вярвам, че поне Вие – като лекар и успешен ректор, ще обърнете внимание на темата за изучаване на здравно-духовна култура в училищата. Така ще бъде най-после отклонено и упоритото, но неприемливо настояване на някои духовници за задължително обучение по едностранното “Вероучение”.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.