XII Национална конференция по клинична хомеопатия/Албена: Приносът на клиничната хомеопатия в педиатрията

Националната конференция по клинична хомеопатия, организирана за 12-ти пореден път от неуморния д-р Драгомир Грудев, ръководител на Представителството на френската хомеопатична фирма БОАРОН и всепризнат създател и доайен на българската хомеопатия, бе посветена на педиатрична тематика. В десетки научни доклади бе потвърдено благоприятното лечебно влияние на френските хомеопатични средства върху редица детски заболявания:

# “Възможностите на хомеопатията в педиатрията, естествено, са много големи. Още повече,че хомеопатията остава една добра възможност при тежки случаи (като ракови и други заболявания), редом със задължителното лечение (алопатия, лъчетерапия, хирургия) за овладяване на нежеланите странични ефекти, например. В крайна сметка, хомеопатията остава незаменима като лечение “на терена”. (д-р Фр. Шефдеви, Лион, Франция);

# “Хомеопатията е приложима за профилактика и лечение на неврологични заболяваия (мигрена, безсъния, синдром на хиперактивност с нарушено внимание и пр.), като самостоятелното лечение на мигренозни пристъпи с хомеопатични средства е ефективно при 38% от децата. Десетки клинини проучвания доказват тяхната ефективност при деца с грипоподобни симптоми, вкл. засягащи горните дихателни пътища. При лечение на деца с атопичен дерматит, екземи, алергични кожни заболявания и др. се съобщават терапевтични резултати с многомесечна продължителност на лечебния ефект. (проф. Надка Бояджиева, Катедра по фармакология и токсикология, МУ – София);

# “Хомеопатията има своето място и индикации за приложение, особено при тубуло-итерстициалните процеси – както в острата фаза, така и за превенция. Заболяванията на отделителната система в детската възраст се нареждат на второ място по честота след заболяванията на дихателната система. Водещи симптоми на тези заболявания са уринният (протеинурия, левкоцитурия, еритроцитурия, бактериурия) и болковият синдром, както и артериалната хипертония. Протеинурията и еритроцитурията са характерни за гломерулно засягане, докато левкоцитурията и бактериурията – за тубуло-интерстициалните промени. Съпоставянето на хомеопатичните медикаменти спрямо резултатите от уринния синдром позволяват точния им избор в различните етапи от лечението на всеки индивидуален случай. (Доц. Д. Близнакова, д-р Петко Загорчев);

# “Най-честа причина за консултации с педиатър са повтарящите се респираторни инфекции. Заболяванията се обясняват с незрялата имунна система, ежедневните контакти с болни деца в детски заведения, заетост на родителите, които не спазват времето за реконвалесценция след остро боледуване, грешки в отглеждането – пушене и готвене в присъствието на детето. Гражданственост е придобил терминът “често боледуващо дете”, въпреки лисата на подобна клинична диагноза в МКБ-10. Хомеопатията е един от лечебните методи, намиращ успешно приложение в профилактиката и терапията на това състояние; за което разполагаме с медикаменти, насочено повлияващи имунния статус и атипичните прояви, характерни за тази патология на детската възраст.” (проф. М. Бошева, д-р М. Тодорова;

# “Чрез хомеопатичните медикаменти се повлияват наркотичните зависимости в 3 основни направления: отпада желанието за прием на съответното наркотично средство; бързо изчистване на организма от токсичните вещества в рамките на 6 месеца; ефективно повляване на психичния статус и лесна ресоциализация и адаптация в обществото.” (д-р Иван Димитров, Кабинет по психиатрия и хомеопатия, Бургас).

До нови срещи, колеги-хомеопати!

Tags: , , ,

Comments are closed.