Обява

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания София – област (СБАЛОЗ) ЕООД търси да назначи лекар ординатор химиотерапевт в “Отделение по медицинска онкология”. Назначаване – след събеседване.

Изисквания: Специалност “Вътрешни болести”.

Предимство е специалност “Медицинска онкология”.

Необходими документи: молба и автобиография; ксерокопие от дипломи за придобита специалност; удостоверение за трудов стаж.

Документите ще се приемат от служител в “Човешки ресурси”, всеки работен ден до 14 часа.

Справки на тел. 02/931-20-21, вътр. 123 и 02/931-21-31, вътр. 123.

Comments are closed.