Пламъкът на саможертвата на д-р Стефан Черкезов

Едва ли скулпторът, едва ли

твой паметник да сътвори.

Не може мраморът да се запали,

не може да гори.

Студен е мраморът, студен е

за жертвената топлина

на дланите – към хората протегнати,

за пламъка на обичта.

Септември 1963

Д-р Николай Истатков

Tags: ,

Comments are closed.