Започна новата академична 2013-2014 година в МУ – Варна

В МУ – Варна с тържествена церемония бе открита Новата академична година. Над 3500 студента от 34 държави ще прекрачат прага на висшето медицинско заведение за учебната 2013-2014.

След тържествен водосвет, Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Красимир Иванов д.м.н. изнесе своята приветствена реч, в която цифрите и фактите потвърдиха, че МУ – Варна е един от най-динамично развиващите се университети в страната. За изминалата година учебното заведение е спечелило 34 проекта на обща стойност над 6 мил. лв. в областта на развитието на човешките ресурси, инфраструктурата, новите форми на обучение и научно-изследователската дейност. За този период в областта на кариерното развитие са се хабилитирали 12 професора, 18 доцента и 5-ма главни асистенти, а преподаватели от МУ-Варна са издали и публикували над 630 научни труда.

Проф. Иванов подчерта още, че Медицински университет – Варна си партнира с 51 университета от 3 континента, а негови възпитаници живеят и работят в над 40 държави по света. Ректорът на университета спомена и за мащабните инвестиции, които направи висшето учебно заведение през изминалата година, свързани с обновяване на студентските общежития и спортните бази, модернизиране на учебните зали и болници и въвеждане на най-съвременните и интерактивни методи на преподаване. В края на речта си проф. Иванов увери студентите, че са избрали най-доброто място за своето образование.

Tags: ,

Comments are closed.