Употребените игли – потенциален и сериозен риск

Намери се начин и за предпазване от заразяванена колегите, сестрите и техните пациенти от поне 20 животозастрашаващи вируси, причиняващи неприятните вътреболнични инфекции! Рискът наистина е сериозен, защото в света ежегодно се извършват над 16 млн инжектирания; смята се, че от повторна или неправилна употреба на игли и спринцовки досега са причинени 8 до 16 млн заразявания с хепатит В, 2,3 до 4,7 млн – с хепатит С и 80 000 до 1 600 000 – със СПИН. В случай на убождане от заразена игла опасностите за заразяване с тях са съответно 1:3; 1:30 и 1:300. (70% от венозните наркомани са заразени с хепатит С).

Само във Великобритания (където се правят задълбочени проучвания по проблема) 17% от всички злополуки на работното място в здравеопазването са вследствие убождания от използвани игли; в периода 1996 – 2000 г. най-малко 4 здравни специалисти са починали от СПИН след заразяване на работното си място, а 9 са заразени с хепатит С!

Ето защо от изключително важно значение е унищожаването на иглите веднага след употребата им. Както вече споменахме, начинът е намерен: това е просто устройство, произведено в Япония. Достатъчно е иглата да се постави и натисне в отвора му, където се получава волтова дъга, която само за 2-3 секунди не само я стопява, но и смила отпадъка на прах. В резултат: пълно елеминиране на опасността от убождане и заразяване!

В повечето страни на ЕС, както и в САЩ, здравноосигурителните компании не сключват договори с болници, където няма подобно устройство! Това положение би могло да бъде въведено и у нас! Устройството не е никак скъпо – около 1500 лв, но малко болници засега са го закупили. Неотдавна то бе представено в НЦЗПБ от неговия директор акад. Богдан Петрунов и проф. Иван Черноземски.

Международната изследователска фондация ХАСУМИ – България (директор Николай Черноземски) подари 2 устройства на НЦЗПБ и по 1 – на НЦТХ, СБАЛАГ “Св. Марина” – Плевен и СБАЛИПБ “Проф. Ив. Киров”. Дистрибутор е “Ромитех”, с управител Чавдар Косев, тел. 971-54-44.

Tags: , ,

Comments are closed.