Посрещнахме проф. сър Джонатан Асбридж – първия медицински брат, удостоен с рицарско звание

Пред високоекспертното присъствие на двама международни учени и техните колеги от Медицинския университет-Пловдив Втора аудитория се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема: “Тревожност и степен на емпатия у студенти медици първи и втори курс при среща с трупен материал”, разработен в катедрата по Анатомия, хистология и ембриология от д-р Валерия Тананска, под научното ръководство на проф. д-р Стефан Сивков, дм и проф. Румен Стаматов от ПУ „Паисий Хилендарски”.

В състава на международно Научно жури е включен като външен член и рецензент учен от световен ранг – проф. д-р Андрю Майлс (prof. Andrew Miles), от Центъра за сътрудничество със Световната Здравна Организация в общественото здраве и обучение на Медицинския факултет при Имперски Колеж Лондон, Великобритания, един от най-авторитетните експерти по личност-центрирана медицина и гост-професор в Университетите на Милано, Мадрид и МУ-Пловдив.

През май т. г. проф. Майлс бе избран за „доктор хонорис кауза” на Медицински университет-Пловдив и активно участва в академичния и научен живот на МУ в подкрепа на присъдената му почетна титла.

Професор Андрю Майлс пристига придружен от проф. сър Джонатан Асбридж (Prof. Sir Jonathan Elliott Asbridge), дългогодишен експерт и мениджър от най-високо ниво по обществено здраве и здравни грижи в Обединеното кралство, който ще участва в откритото заседание на журито по защитата на дисертацията. Той е дипломиран професионалист по здравни грижи (медицински брат); първи президент на Съвета за сестринство и акушерство на Обединеното Кралство; професор в Университета на Бъкингам. Удостоен е с рицарско звание от Кралицата през 2006 г. за особено заслуги към британското здравеопазване; доктор хонорис кауза на Лондонския Университет (City University of London). От 2013 година проф. Асбридж е Президент на Европейското дружество за личност-центрирано здравеопазване, с което МУ-Пловдив работи в тясна калоборация. Неговите позиции и международно признание спомагат за утвърждаване на авторитета и признанието на професиите «медицинска сестра» и «акушерка». Професор Асбридж идва за първи път България, като изнесе лекция пред студенти от специалност „Медицинска сестра” на Медицински факултет от 14.30 ч. на 31.10.2013г. в Седма аудитория на МУ-Пловдив.

Tags: 

Comments are closed.