Високи награди: 19 октомври – ХХ ден на българския лекар

По време на 56-тия Извъреден Събор на БЛС в Равда, който отново съвпадна с Деня на българския лекар, бяха връчени наградите на БЛС.

Лекар на 2013 г. стана доц. Бинка Пеева, от Клиниката по ортопедия и травматология към ИСУЛ, в която е започнала работа веднага след дипломирането си с отличен успех (1972). Въпитаничка на знаменитото семейство ортопед-травматолози Янаки Холевич и Елена Панева – Холевич, тя усвоява хирургията на ръката и микросъдовата хирургия. Извършила е около 300 ретлансплантации в областта на конструктивната микрохирургия. През 1987 г. за първи път у нас осъществява реплантация на напълно ампутирана през дланта ръка. Въвежда в България операциите за свободно пренасяне на лимба, пръсти от стъпалото на ръката, васкулизирани присадъци от фибула, свободна трансплатация на мукул като двигател, както и реконструция на периферни нерви.

Останалите отличени лекари са:

“Златен Почетен знак на БЛС” за цялостна дейност и изключителен принос в развитието на българската медицина – проф. Ставри ТОШКОВ, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив;

“Мениджър на годината” – д-р Димитър Димитров, изп. директор на УМБАЛ “Св. Анна” – София д-р Димитър Димитров, член на редколегията на в. “Български лекар”;

За достойно отстояване интересите на съсловието – д-р Десислава Кателиева, председател на Асоциацията на работещите в бързата помощ;

“За медицина, наука и най-успешно развиваща се болница” – Специализирана болница по хематология – София;

“За особени заслуги за издигане престижа на лекарската професия” – д-р Георги Николов, Плевен;

“За изключителни заслуги в издигане престижа на БЛС” – д-р Венцислав Грозев, Плевен.

Почетен знак на БЛС получи и създателят на Деня на българския лекар д-р Тотко Найденов.

Най-високото професионално-съсловно звание “Лекар на България”, което се присъжда от БЛС, СУБ, СБМС, Нац. Алианс “Живот за България” и в. “Български лекар”, бе отредено на проф. Григор Горчев, онкогинеколог от Плевен и проф. Петър Панчев, уролог от УМБАЛ “Александровска”.

Честито!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.