Конференцията за заключителното обсъждане на Проект на Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г.

Министърът на здравеопазването Таня Андреева откри конференция на тема „Националната здравна стратегия 2014 – 2020 г. – обществен диалог”. В приветственото си слово д-р Андреева коментира, че заложените в стратегията приоритети са не само въпрос на пари, а и на една по-нова организация и контрол за следващия програмен период.

Министър Андреева определи  целта на настоящата конференция така:

 1. Да се капитализира активна национална дискусия за бъдещето здраве на нацията;

2. Да се направи експертен преглед, системен анализ и обобщаваща интерпретация на съдържанието на направените изказвания и предоставени писмени становища;

3. Да се приеме Декларация на конференцията за съгласието по направените предложения.

Уверена съм, че Вашето активно участие в настоящата конференция действително ще бъде силен катализатор за успешното начало на новата здравна политика в България” – по този начин  д-р Андреева се обърна към участниците в дискусията и изрази специална благодарност към г-жа Жужана Якоб, Регионален директор на Европейското бюро на СЗО  за оказваната ни ценна консултативна помощ.

Целта на конференцията е да предостави платформа на широк кръг заинтересовани страни за провеждане на задълбочена дискусия върху проекта на Национална здравна стратегия 2014 – 2020 г.

В рамките на общественото обсъждане проф. Любомир Иванов, съветник на министъра на здравеопазването, представи презентация на тема „Национална здравна стратегия 2014 – 2020”. Тя съдържа основните цели, стратегически приоритети и политики в областта на здравеопазването, включени в проекта. Цялата презентация можете да видите на интернет страницата на МЗ http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bgBG&newsid=4159&home=true

Tags: ,

Comments are closed.