96 години МФ – София: Ще възвърнем ли възрожденския дух?

29 ноември 1917 г. е исторически фундаментален ден за българската медицина: това е датата, на която цар Фердинанд (и то – в разгара на Първата световна война!) подписва Указ за създаване на Медицински Факултет в София!

Тази дата е възстановена от чл.-кор. проф. Ваньо Митев, ректор на МУ – София и вече ще се отбелязва като негов празник (освен 7 април). Несъмнено, това е необходимо за издигане авторитета и самочувствието на на близо 1500-те преподаватели (до един владеещи английски език) от 45-те катедри и хилядите студенти, половината от които – чуждестранни. МУ – София е безспорният национален лидер в създаването на лекари (общо 38 000 досега!) и на повечето наши специалисти.

Проф. Митев отчете още:

10 пъти повече приходи; 4 пъти повече чуждестранни студенти; 3-кратно увеличение на доходите на преподавателите; коледни добавки за тях в размер на половин заплата; 8%-тното й увеличение от Нова година; гигантски инвестиционни програми; възвръщане на земята под катедрите и клиниките (с Решение на МС!); преподаване в Кипър и Швейцария (с поглед и към Сан Марино, Лондон, Берлин, Австрия, Дубай и Сингапур), със съответните добри хонорари; научна продукция (с впечатляващ импакт-фактор – над 100!); предстоящо ремонтиране на студентските общежития.

“Мащабност и далновидност!” – така окачестви работата на Ректората акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН, а министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, радиолог, бивш ректор на МУ – Варна, специализирала в МУ – София, го определи като “лидер в своята област”.

Бяха раздадени и традиционните академични награди:

“Проф. Асен Златаров” – на студентите Венцислав Наков и Никола Томов;

“Акад. Асен Хаджиолов” – на д-р Антоанета Гатева (Катедра по Вътрешни болести) и д-р Пламен Димитров (Катедра по урология);

“Акад. Димитър Ораховац” – на до. Таня Стратиева (Катедра по биология);

“Проф. Параскев Стоянов” – на проф. Георги Тодоров, зав. Катедра по хирургия;

“Проф. Константин Чилов” – на проф. Златимир Коларов, Клиника по ревматология;

“Проф. Стоян Киркович” – на проф. Сабина Захариева, нац. консултант по ендокринология

 Честито, софийски колеги!

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.