Доц. Павел Теохаров защити дисертация

В навечерието на Новата година знаменитият наш вирусолог доц. Павел Теохаров от НЦЗПБ защити дисертация на тема “Проучвания върху етиологията на вирусните хепатити и специфичната профилактика на основните хепатотропни вируси и разпространението на други потенциално хепатотропни вируси в България” за присъждане на научна степен “доктор на науките”.

На защитата присъстваха проф. Тодор Кантарджиев, Лекар на България, директор на НЦЗПБ, проф. Ива Христова и сякаш неостаряващият, вече 94-годишен вирусолог, проф. Петър Андонов, бивш зам.-министър на народното здраве, който и на тази достолепна възраст живо се интересува от новостите в своята специалност.

Вирусният хепатит се причинява от 5 вирусни агенти, които са членове на различни вирусни семейства и са наречени според тропизма си хепатотропни вируси, обозначени с началните букви на латинската азбука – HAV. HBV, HCV, HDV и HEV. Освен тях и други причинители от сем. Herpesviridae – – цитомегаловирус и Епщайн-Бар-вирусът, както и Херпес симплекс-вирус могат да предизвикат вирусен хепатит, наред с основното заболяване, което причиняват! Установено е, че повече от 350 млн души по света са хронично инфектирани с XBV, а 170 млн – с HCV или ок. 3% от световното население. Острата инфекция, причинена от хепатотропните вируси, дори без хронифициране, също представлява сериозен здравен и финансов проблем, най-вече с внушителните по своя мащаб епидемиологични процеси.

Да не пропуснем да споменем, че най-авторитетният в този момент наш вирусолог-хепатолог доц. Павел Теохаров е и редовен кръводарител, което се превежда като – достоен и добър човек!

Честито!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.