Проект за основаване на движение “Българско здраве”

Проект за основаване на Гражданско надпартийно движение “Българско здраве”.

Мотиви: само въпросите на живота, здравето и любовта могат да обединят едно силно поляризирано общество, затова те трябва да бъдат обсъждани заедно и често; необходима е и рехристиянизация на медицинската професия!

Предложенията ни:

1. Политиците и държавниците да предлагат в текущ и предизборен момент проектите си по отношение катастрофалния демографски срив и разсипаното ни здравеопазване;

2. МЗ и БЛС да приемат основните принципи в българското здравеопазване и лекарско съсловие: “Уважавай Живота! Обичай Болния! Почитай Колегата! Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”;

2. Да се премахне НЗОК, като здравеопазването отново се поеме от републиканския бюджет, а заплатите на лекарите и м. с. просто да се увеличат 3-кратно относно средната работна заплата за страната;

3. “Спешна помощ” да премине към МВР (със съответните финансови надбавки и социални привилегии), като част от националната сигурност, заедно с органите на Противопожарна охрана и Гражданска защита, които да бъдат обучени и за парамедици;

4. В училищата да се въведе задължително обучение по здравно-духовна култура;

5. Да има преференции (намаление на данъците) за спомоществователството на лечебни заведения от бизнесмени;

6. Да се утвърди социалният момент в хосписите и погребенията (разноските им да се поемат от специализиран държавен фонд);

7. Политиците предизборно и текущо да обявяват своето лично здравословно състояние, както и, ако желаят, сексуалните си практики.

(Този проект ще бъде предложен при представянето в Ямбол на 30 януари на книгата “Болестите и сексът на държавниците”, в читалище “Съгласие”, в което ще бъде открита и “Здравна библиотека” с книги от автора).

Tags: ,

Comments are closed.