На вниманието на г-жа Вяра Анкова, ген. директор на БНТ

Уважаема г-жо Анкова,

От името на председателя на Българското хирургическо дружество проф. Дамян Дамянов, зам.-председател на БАН, Ръководството на Нац. Алианс “Живот за България” и Редколегията на в. “Български лекар” каня БНТ да бъде медиен партньор на отбелязването 100-годишнината на големия български хирург д-р Иван Руменов, която ще бъде отбелязана на 19 юни т. г.

БНТ би могла да излъчи и филма за него – “Още веднъж за любовта”, на режисьорката Магдалена Ралчева.

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.