Имаме остра потребност от национална програма за борба с епилепсията, според специалисти

Центърът за епилептична хирургия в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” днес навършва една година

Епилепсията е най-често срещаното неврологично заболяване и ако у нас продължаваме да търсим решение на проблемите в тази област според подхода „на парче”, то единственото, което можем да очакваме, е високи разходи, непълноценно използване на наличния финансов ресурс и ниски резултати. Около този извод се обединиха днес невролози, неврохирурзи и представители на пациентски организации на пресконференция, посветена на темата за епилепсията, по повод Световния ден за борба с болестта, който се отбелязва днес.

Предполагаемият брой на болните от епилепсия у нас е около 70 000, като приблизително 20%-25% от тях не се повлияват от медикаментозно лечение, стана ясно по време на пресконференцията. Тези болни се нуждаят от преценка на възможностите за хирургично лечение, каквото вече се провежда у нас в разкрития преди година Център по хирургия на епилепсията към столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, посочиха неврохирургът д-р Красимир Минкин и неврологът доц. Петя Димова.

В него вече са лекувани оперативно 25 пациенти, като подобрение на състоянието е постигнато при 21 от тях (84%), а пълно отсъствие на пристъпи след операцията – при 17 болни (68%). Центърът вече е избран за един от 12-те референтни в Европа, в оспорвано състезание със 120 центъра, в рамките на европейски проест Е-PILEPSY. Така невролозите и неврохирурзите от болница „Св. Иван Рилски” ще работят в единна референтна мрежа с колегите си от Германия, Франция, Холандия, Швеция, Италия, Австрия, Гърция, Чехия и Унгария.

За да продължи да съществува обаче е необходимо МЗ да положи усилие и да разработи Програма за хирургия на фармакорезистентната епилепсия, която да бъде адекватно обезпечена във финансово отношение, изразиха мнение лекари и пациенти. Сега се губят много средства за лекарствено лечение, което е без ефект при определени групи пациенти, а в същото време те могат да бъдат лекувани пълноценно и проследявани от компетентни специалисти със специфични  знания в тази област на неврологичната наука.

Единствената възможност, която за момента имат болните с тази диагноза е да бъдат хоспитализирани по клинична пътека № 18 с цена 280 лв. – сума, която не покрива и минамална част от разходите на лечебното заведение. Продължителното видеомониториране, редовното проследяване с ядрено-магнитен резонанс, изследването с PET-скенер и SPECT, стойността на  интракраниалните електроди и вагус-нерв стимулаторите при възрастни  не се заплащат и това прави достъпа до лечение силно проблематичен, докато в същото време пациентите се лекуват без ефект със скъпи медикаменти, които касата заплаща, посочиха медиците.

Недостъпна остава и специфичната кетогенна диета, защото у нас няма подготвени специалисти, които да я провеждат, добавиха още те. Изброените проблеми могат да бъдат успешно решени, ако бъде преосмислена организацията на обслужване на пациентите с епилепсия и те навреме се озоват на точното място, в което ще получат бързо точна диагноза и адекватно лечение, обобщиха лекари и пациенти.

Благодарение на участието си в тригодишния европейски проект Е-PILEPSY Центърът за епилептична хирургия в болница „Св. Иван Рилски” ще получи възможност да прилага съвременни лечебни методи, да участва в международния научен обмен, да провежда обучение на студенти и специализанти, стана ясно по време на пресконференцията.

Това, което е съществено обаче, е този потенциал да бъде използван и развит, в рамките на една дългосрочна национална програма с осигурено финансиране и ясни перспективи, посочиха в заключение медиците от болницата. За качеството на работа на екипа на центъра доказателство е и нарастващият брой чужди граждани, които търсят помощ в него – вече има болни от Македония, Сърбия, Гърция, очаква се да постъпят и пациенти от Армения, бе съобщено на срещата с медиите.

Невена Попова

www.zdrave.net

Tags: , , , ,

Comments are closed.