Научно списание

МУ – Варна започна издаването на ново англоезично научно списание – “Scripta scientifica Pharmaceutica”, предназначено за публикуване на статии и обзори по фармация.

Желаещите да му сътрудничат могат да изпращат своите текстове на e-мail: ssp@mu-varna.bg

Tags: 

Comments are closed.