УМБАЛ “Св. Георги” – на 135 години!

Година след Освобождението, през 1879 г., в България са разкрити немалко болници, с помощта на руските лекари, дошли с освободителните войски.

В Пловдив на 1 май 1879 г. те предават 3 бараки с по 10 легла за нуждите на Благотворително дружество “Св. Пантелеймон”, с председател д-р Стоян Чомаков. Новата болница приема името на дружеството, а той ѝ става и главен лекар. Роден в Копривщица през 1819, д-р Стоян Чомаков следва медицина в Пиза, но завършва във Флоренция (1847). Специализира хирургия в Париж (1848).

Първи градски лекар на Пловдив (1848 – 1861). След Освобождението Временното руско управление го назначава губернски лекар в Пловдив (1878). Д-р Чомаков е 3 пъти народен представител в Областното събрание на Източна Румелия. Той е и зам.-председател на Временното управление на областта след Съединението. 2 пъти е избиран за депутат в Народното събрание, министър на народното просвещение (1887).

Малцина знаят, че в тази болница през септември с. г. се разкрива първото в България Фелдшерско училище. Преподавател в него е руският лекар Угрюмов. А през 1897 г. тук е разкрита първата библиотека за пациентите; разполагала е с 230 книги.

През войните в началото на ХХ век голяма част от болницата преминава на разположение на армията за лечение на болни и ранени войници и офицери.

Като студент, помня, в края на 60-те и началото на 70-те години проточилия се строеж на “Хирургиите”, както тогава наричахме импозантната сграда (името се запази и до днес), която бавно, но упорито се издигаше пред очите ни…

Нека да споменем и един от най-големите й строители и успешни ректори – проф. Тодор Захариев.

Днес в УМБАЛ “Св. Георги” 26 професори и 40 доценти; лекарите с 1 специалност са 290 (над 50% от висшия медицински персонал), а 156 (28%) – с 2 специалности; все още без специалност са едва 111 колеги. Специалистите по здравни грижи са цели 1006!

Годишно през болницата преминават над 75 000 пациенти; най-натоварено е спешното отделение повече от 108 000 души; над 76 000 от тях не са хоспитализирани, но компетентно изследвани и консултирани.

Броят на леглата във всичките 35 клинични звена е 1345 – най-големият за страната. След като заработи и новото Отделение по фтизиатрия към Клиниката по пулмология (приемник на вече закритата Белодробна болница “Кудоглу”), те ще се увеличат с още 40.

Само през м. г. тук са извършени 27 675 операции, от които 4733 с много голяма сложност; големи – 11 718, малки – 4008. Болницата разполага с няколко уникални за Южна България звена: Отделение по инвазивна кардиология; Клиника по кардиохирургия; Клиника по неврохирургия; Клиника по изгаряния, пластика и реконструктивна хирургия; по лицево-челюстна хирургия; по хематология (завежда я проф. Стефан Горанов, носител на Наградата “Проф. К. Чилов”/20013); Клиниката по онкохематология; Клиниката по детска хирургия (завеждащ обаятелната доц. Пенка Стефанова).

И, нещо много важно, без което не може, уви, да мине нито една информация за съвременна българска болница: просрочените задължения на УМБАЛ “Св. Георги” са намалели с 7-8 млн лв вследствие на изпълнена поредица от мениджърски мероприятия за стабилизиране и подобряване на финансовите показатели.

Именно затова лечебното заведение-юбиляр се определя като най-динамично намаляващата дълговете си и най-активно инвестираща в нова апаратура и обучение на персонала държавна болница. Инвестирани са над 28 млн лв собствени средства, за да се поддържа най-високото ниво на компетентност. Със спечелени програми на ЕС е внедрена техника за над 7 млн лв!

Уникална и иновативна за България е апаратурата за лечение на тумори и травми на глава и шия, с технологично оборудване за близо 2,8 млн лв, 59% от които – със собствено участие на ЛЗ. Вложени са 200 000 лв за осъществяване на проект за оборудване на зала за миниинвазивна и ендоскопска хирургия, като 90% от сумата е предоставена по Програма за донорска помощ на японското правителство. Да споменем и успешното осъществяване на обучение на 2490 служители по проект “Развитие на човешкия капитал”.

Всичко това – защо да го крием? – е дело на амбициозния ръководен състав на болницата, оглавяван от изпълнителния ѝ иректор професор по ото-рино-ларингология Карен Джамбазов.

Колчем посетя “Хирургиите”, се удивлявам на огромния човешки поток, влизащ и излизащ през вратите им.

И така – всеки ден!

Дай, Боже, това да продължава още дълги десетилетия!

За много години, скъпи пловдивски колеги!

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.