На вниманието на д-р Таня Андреева

Документация/НС

 

На вниманието на д-р Таня Аандреева,

Министър на здравеопазването

Изх. № КЗ-4194-Т-3/30.05.2014 г.

Уважаема д-р Андреева,

 

Приложено, изпращам Ви копие от инициативно писмо с вх. № КЗ-4194-Т-3, постъпило в Комисията по здравеопазване на 12 май 2014 г. от д-р Тотко Найденов, който прави предложение за официализиране, посредством акт на МС, на ритуал (2-минутно мълчание в 12 ч. в цялата страна) в Деня на Спасението – 15 август.

Във връзка с горепосоченото, моля да се запознаете с предоставеното Ви писмо и да информирате подателя и Комисията по здравеопазването за възможностите да бъде официализиран по нормативен ред ритуал в Деня на Спасението.

 

С уважение:

Д-р Нигяр Джафер, Председател на Комисията по здравеопазване при 42-то НС

Tags: , , , , ,

Comments are closed.