На вниманието на Областен музей Смолян

Във връзка с въпроса ви за удостоените с автентичната Награда “Проф. К. Чилов”, Ви отговарям следното.

“Чилови дни” бяха създадени по моя инициатива през май 1998 г., във връзка със 100-годишнината от рождението на чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955). Тя бе предложена на УС на БЛС председател д-р Димитър Игнатов), ръководството на тогавашната Окръжна болница “Д-р Бр. Шукеров” (гл. лекар д-р Тодор Кумчев) и Кметство с. Славейно (кмет Георги Чанков) и одобрена от тях. Беше решено “Чилови дни” да се провеждат ежегодно. На откриването им (май 1998) присъстваше и кметът на Смолян Костадин Чаталбашев.

Наградата “Проф. К. Чилов” се връчва ежегодно на виден наш интернист от името на МЗ, БЛС, БАН, Съюза на учените в България, Съюза на българските медицински специалисти и в. “Български лекар” още от първите “Чилови дни”; тя се връчва за високи постижения в клиничната диагностично-лечебна и научна дейност и за висока лекарска етика и морал.

Четири години по-късно новото ръководство на БЛС (председател Андрей Кехайов) и Регионалната лекарска колегия – Смолян започнаха да организират алтернативни “Чилови дни” и да дават също алтернативна Награда “Проф. К. Чилов” само от тяхно име, което несъмнено представляваше кражба на интелектуален продукт.

Ние обаче не отстъпихме, подкрепени от обществеността на с. Славейно, която преди 3 години изпрати до двата организационни комитета писмо, с което ни уведомяваше, че приема само автентичните “Чилови дни” и ще отваря вратите на Къщата-музей само на нас. Етичната комисия на БЛС също (на 2 пъти!) удостовери, че “Чилови дни” са създадени от нас и трябва да се организират само от техните пионери.

Така това конфузно положение вече не съществува, но въпросните субекти организират сбирка под името “Чилова академия” в Златоград или Девин… Имам данни, обаче, че продължават да връчват едноименната награда на други колеги, независимо дали са от други специалности, извън вътрешните болести, като патоанатомия, неврология и пр. Но това си е техен проблем.

През 2005 г. дадох званието “Свещено място на българската медицина” на с. Славейно, защото там се намира единствената Къща-музей на лекар у нас и оттам са излезли близо 80 лекари. Подобно звание е уникално и не съществува никъде другаде по света (напр. селото на великия Пирогов не е наречено “Свещено място на руската медицина). Предложих на Община – Смолян да сложи пред селото съответната табела – “Добре дошли в Славейно, Свещено място на българската медицина” и я открихме с тогавашния кмет Дора Янкова, Тодор Кумчев и кмета Георги Чинков.

И така, ще Ви изброя носителите на автентичната Награда “Проф. К. Чилов”:

1998 – акад. Илия Томов, кардиолог;

1999 – акад. ген. Григор Мечков, кардиолог,

2000 – проф. Здравко Киряков, нефролог, създател на хемодиализата в България;

2001 – проф. Михаил Протич, ендокринолог;

2002 – акад. Чудомир Начев, кардиолог;

2003 – проф. Константин Чернев, хепатолог;

2004 – Младен Григоров, кардиолог;

2005 – проф. Боян Лозанов;

2006 – проф. Никола Григоров, гастроентеролог;

2007 – проф. Симеон Стойнев, гастроентеролог;

2008 – акад. Богдан Петрунов, алерголог

2009 – проф. Панайот Солаков, кардиолог, Пловдив;

2010 – проф. Васил Димитров, алерголог;

2011 – проф. Димитър Димитраков, нефролог, Пловдив

2012 – – доц. Донка Стефанова, пулмолог;

2013 – проф. Стефан Горанов, хематолог, Пловдив;

2014 – проф. Златимир Коларов, ревматолог.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.