На вниманието на ЦКПЕ

На вниманието на ЦКПЕ

КОПИЕ: УС на БЛС

Уважаеми колеги,

Добре помним възстановяването на БЛС (зимата на 1989-90 г.). Още тогава някои хора ни правеха впечатление с напористостта си. Сред тях се открояваха два образа. Един млад тъничък стоматолог с износено палтенце и “ясни” визии за стъписваща по бруталността си “здравна реформа” (която после “успешно” проведе като министър, постави разрушителни мини в националното ни здравеопазване и впоследствие напълно го унищожи).

И друга, не по-малко речовита и гръмогласна персона, анестезиолог от “Пирогов”, който още не беше хабилитиран. Впоследствие той изхвърли чрез ловко манипулирани хулигански митинги шефа на “Пирогов”, който преди години неразумно го беше издърпал от още неизтеклото му разпределение в Сливен (типична българска благодарност); чевръсто и за нула време, досега непознато в академичната ни сфера, изкачи стълбицата “доц.-проф.” и без угризение на съвестта, като носни кърпички, смени няколко партии, белким се добере до някое по-топло местенце.

Не можа, обаче, да се класира за депутат. За разлика от въпросния стоматолог, анестезиологът стигна “само” до зам.-министър на здравеопазването, но след няколко месеца, кой знае защо, без никакви публични обяснения, бе уволнен от взелия властта “с малко, но завинаги” (всъщност – за една жалка година) премиер със странно блеснал поглед и съмнително меки движения Ф. Д.

Не може да му се отрече на този човек: умее да си гони личните интереси и да си плете кошницата. В съсловно отношение стигна до поста зам.-председател на БЛС, после – и на председател на Централната Комисия по професионална етика, че и на лидер на Столичната лекарска колегия.

Догодина ще напира и за председателския пост на БЛС. Спрете го! Защото никъде досега не е направил впечатление с достойно свършена работа. Медиите го търсят, понеже умее да произнася пламенни речи; слогът му е стегнат, артистичен, придружен със заучени, но преигравани жестове и фалцети (говори се, че навремето е кандидатствал във ВИТИЗ, но не е бил приет); тонът му винаги е назидателен; придружен от гневни мимики на възмущение и будна гражданска съвест.

След като го избраха за председател на СЛК, му пратихме Открито писмо с предложение да направи (както бе обещал на делегатите) пълна финансова ревизия на предшественика си Маджаров (за да публикуваме резултатите от нея във в. “Български лекар”), вкл. съмнителната сделка около “офиса” в кв. “Красна поляна”, закупен на баснословни цени за сметка на свещения членски внос и неясната му по размери заплата. Професорът, разбира се, не ни удостои с внимание (явно тази заплатка му се е харесала и, може би, я е прехвърлил върху самия себе си…). И продължи да се явява по българските електронни и печатни медии. Няма лошо.

Но в предаването “Факторът Кошлуков” произнеся нецензурни обиди спрямо ръководството на БЛС (Милан е, както в стихотворението на Радевски за Партията: винаги прав, когато съгреши дори; но неговите собствени грешки не се признават и не се обсъждат!). И протичат протестни писма до УС и ЦКПЕ на БЛС. Ще цитираме две от тях.

Едното е делово, официално:

“На свое заседание УС на Асоциацията на УМБАЛ в България обсъди поведението на проф. М. Миланов в дадено интервю по ТВ7 в предаването “Факторът Кошлуков”/12.07. Смятаме за крайно обиждащо изказването на проф. Миланов спрямо българските лекари и БЛС. Затова взехме решение да ви уведомим и да поискаме разглеждането на поведението му в ЦКПЕ.

(Проф. Валентин Игнатов, председател на АУМБАЛ).”

Другото е емоционално, но аргументирано:

“Проф. Миланов,

Не започвам с “Уважаеми” по ред причини. Независимо, че винаги съм изпитвал респект към Вашите професионални умения и достатъчно уважение като към един от основателите на БЛС, в последните години то не само се изпари и превърна в недоумение, а накрая – и в открито разочарование от поведението Ви.

Припомням Ви само няколко епизода, характеризиращи странното Ви поведение като председател на ЦКПЕ (на която аз бях зам.-председател): 1. На национален Събор Вие си позволихте категорично немотивирани и цинични обвинения срещу РЛК – Варна, продължили в размяна на нецензурни думи, като след Вашето напускане аз трябваше да поднеса заслужени извинения към варненските колеги; 2. На организирана среща с всички представители на КПЕ в София Вие, отново с нецензурни слова, се обърнахте към тях, след което я напуснахте, вероятно под влияние на болното си его.

Връх на всичко, проф. Миланов, са безумните Ви цинични, отвратителни думи, изказани по адрес на ръководството на БЛС, в предаването “Факторът Кошлуков” по ТВ7. Каквито и да са основанията за критика към ръководството на БЛС, местата, на които се дебатират и решават тези проблеми, са Национален съвет и Събор на БЛС.

Омерзен съм от това, което чух и съм решил никога да не Ви го простя! Без уважение: д-р Антон ВЪЖАРОВ, председател на РЛК – Русе.”

Ние също оставаме в очакване дали ЦКПЕ ще разгледа тези писма, изпратени от сериозни и авторитетни колеги и сдружения, и, не по-маловажно – с какви изводи ще излезе…

Наистина: Спрете Миланов!

Tags: , , , , ,

Comments are closed.