На вниманието на министър-председателя проф. Георги Близнашки: Страшната демографска действителност – изчезва ли България?

КОПИЕ:Министърът на здравеопазването д-р Мирослав НЕНКОВ

КОПИЕ: Председателят на БАН акад. Стефан ВОДЕНИЧАРОВ

КОПИЕ: Зам.-председателят на БАН акад. Дамян ДАМЯНОВ

Братя българи,

С удоволствие си позволявам да се включа в инициативата на БАН относно демографския проблем, здравеопазването и развитието на туризма.

 

По демографската тема пишем и дискутираме вече близо 30 години. Наша е и все още единствената документално-публицистична книга по въпроса – “Децата, без които не можем” (1988).

Според НСИ броят на българите понастоящем е 7,5 млн души (но според ЦРУ – 6,9 млн). Топенето на нацията продължава с невиждани никъде другаде по света темпове: намаляваме поне с 50 000 души годишно (раждаемост около 60 000; обща смъртност – двойно по-висока!). Да добавим и емиграцията на младото и образовано население от неустановен брой (десетки хиляди души) годишно. Застаряваме най-бързо от всички останали страни в ЕС – относителният дял на лицата над 65-годишна възраст е ок. 19% (при 13,6 за ЕС). Децата ни са едва 14% от населението. Раждаемостта е изумително ниска – 10 на хиляда, а смъртността – 14,6 на хиляда; ерго естественият ни прираст е минус 4,6 на хиляда (пак по будещите съмнение официални данни на ЦСИ; но вероятно той е поне минус 5,5).

Средната продължителност на живота у нас е също най-ниската в ЕС – 73,6 години (при 78,5 за ЕС). Ужасяващо висока е детската смъртност – вече 9,6 на хиляда (2-3 пъти по-висока в сравнение с развитите страни). Водеща причина за смърт са сърдечно-съдовите заболявания (67%), при около и даже под 40% в тези страни.

Буди основателна тревога и все по-увеличаващият се дял на раждаемостта сред хората с небългарско самосъзнание; вероятно той е поне 30%, но никъде не се води, още по-мялко – се съобщава подобна статистика.

Така че демографските процеси в България не може да не будят безпокойство у родолюбците и държавниците (каква част от тях могат да бъдат причислени към тях?!), а именно:

# трайна тенденция към намаляване, застаряване – и обезбългаряване! – на населението; # ниска раждаемост, особено сред хората с българско самосъзнание); # нарастваща детска и обща смъртност; # задълбочаващ се отрицателен естествен прираст; # постоянна внушителна външна емиграция на младата и образована част от населението, а това може да бъде разчетено като оформяне на вакуум икономиката и формирането на БВП.

Фактически ние, съвременниците, сме свидетели на началото на края на българската нация и държава!

 

Какво предлагаме?

 

# Насърчаване на образованата млада част от населението да се възпроизвежда чрез абсолютно предимство при назначаване и участие в конкурси за ръководни длъжности в държавни учреждения и чувствително стимулиране на фирмите, които вземат млади хора и родители на работа, с увеличаване на детските им надбавки, особено при второ и трето дете;

# Прекратяване на практиката да се насърчават неинтегрираните групи (нежелаещите да се образоват и да работят) да раждат неконтролируемо и на наша издръжка, т. е. поддържането на професия “ро-ро” (ром-родител), посредством което ние сами копаем гроба на българската нация и държава;

# Спиране на детските надбавки за деца, които не се водят от родителите си на имунизация и не посещават училище;

# Подвеждане под съдебна отговорност на бащите на деца от непълнолетни (защото тези мъже фактически са изнасилвачи) и стриктно изясняване на всеки заявен случай “самотна майка”;

# Въвеждане на задължително обучение по здравна и сексуална култура в училищата, предвид увеличаващия се брой нежелано забременяване, аборти и сексуално-преносими инфекции (и в изпълнение на чл. 122 от Закона за здравето).

 

Относно рухналото ни здравеопазване предлагаме:

# Отделяне на поне 6% от БВП за него; # Разбиване монопола на НЗОК и БЛС; # Преминаване на “Спешна помощ” към структурите на Гражданска отбрана.

 

Що се отнася до инициативата на БАН по отношение туризма, ние стоим зад идеята за “Здравно-духовен туризъм”, т. е. съчетание на планински преходи със здравословно хранене и посещение на храмове, параклиси и музеи, театри и други културни институции.

Tags: , , ,

Comments are closed.