Обява: Търсят се лекари за ЦСМП, Софийска област

Център за спешна медицинска помощ- Софийска област, е лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ на болни и пострадали. ЦСМП има филиали в гр. Пирдоп, Ихтиман, Костинброд, Ботевград, Самоков и Своге. Създаден е с Постановление № 299 от 16.12.1996 година на Министерски съвет.

В Центъра работят 19 мобилни екипа за спешна медицинска помощ, структурирани в 13 филиала, а броя на персонала е над 350 служителя.

Центърът, търси Лекар за ФСМП- Пирдоп. Основните изисквания на които трябва да отговаря кандидата са:
– Медицинско образование;
– Професионален опит в системата на здравеопазването минимум 1 година;
– Свидетелство за придобита клинична специалност;
– Сертификат/удостоверение за компютърна грамотност;
– Задължително познаване на основните нормативни документи в областта на спешната медицинска помощ.

Основни задължения за длъжността:
– Оказва медицинска помощ на болни и пострадали на адреса, местопроизшествието или потърсили помощ във Филиала;
– Организира и координира дейността на медицинските специалисти във Филиала.
– При необходимост консултира и хоспитализира болни, освидетелства болни за временна нетрудоспособност.

Предлагаме:
– Безсрочен трудов договор;
– Редовно изплащане на месечните трудови възнаграждения;
– Обучение със специализиран софтуер за работа;
– Добър социален пакет;
– Работа на 12-сет часови дежурства, при задължително спазване на междуседмичната почивка.

Възможно е и работа на непълен работен ден!

Tags: 

Comments are closed.