Толкова много форуми!

Чл.-кор. проф. Дамян Дамянов отново развдижи своето съсловие. Само за изминалите 4 седмици под непосредственото ръководство на оглавяваното от него Българско хирургическо дружество се проведоха 3 форума: в Шумен (по онкологична хирургия), ВМА (по чернодробна, жлъчна и панкреасна хирургия) и Велинград (по спешна хирургия, темата е илеус), а на 5-7 юни в Банско предстои I Македоно-българската хирургическа среща.

След летния отдих предстои провеждането на нови 3 прояви: на 8-10 октомври във Варна – традиционната XI Конференция по колопроктология; на 23-25 октомври в Свиленград – II Есенна хирургическа среща (“Раневи усложнения”; организацията тук е на изпълнителния директор на болницата хирурга д-р Димитър Ермов); във ВМА на 6-7 ноември във ВМА – III Българо-френски симпозиум по чернодробна, жлъчна и панкреасна хирургия (дело на бъдещия професор Никола Владов).  

С други думи, форумите на българските хирурзи през 2009 г. са общо цели 6. Догодина през есента ще се проведе конгресът им, затова те ще бъдат по-малко.

Tags: , , ,

Comments are closed.