Анти-СПИН кампания

1 декември е Международният ден за борба със СПИН. Този ден маркира началото на целогодишна кампания за повишаване на информираността за болестта. Основните цели на анти-СПИН акцията са насочени към припомняне на необходимостта за адекватна диагностика на инфекцията, болестта и нейните усложнения, достъп до терапия и проследяване на ефекта ѝ, ограничаване на разпространението на HIV сред населението и  подобряване на качеството на живота на инфектираните с ХИВ и болните от СПИН.

„По данни на „ Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” при здравното министерство, от началото на 2014 година в страната са регистрирани нови 113 от общо изследвани 115 000 души. От новорегистрираните 90% са инфектирани по сексуален път, като при  48% е установен хетеросексуален контакт, при 42% – хомо/бисексуален , а при 10% – инжекционна употреба на наркотици. В последните години се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. 27% от новорегистрираните през 2014г. с ХИВ инфекция са под  29 год. В България официално регистрираните българи, заразени с ХИВ, са близо 2000.”, заяви ръководителят на Катедра Микробиология и Имунология в Медицински Университет-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.

В продължение на няколко години МУ-Пловдив провежда обучение на студенти, лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти по превенцията и контрола на ХИВ/СПИН с цел повишаване на знанията, уменията и  ангажираността им за предоставяне на качествени здравни и социални услуги на хората, живеещи с ХИВ/СПИН в България. Обучението се възлага от Министерството на здравеопазването и се финансира от съответната програма на Глобалния фонд срещу СПИН, малария и туберкулоза. Само през тази година в обучението участваха 110 души от 13 различни лечебни заведения в 5 области на Южна България – Пловдив, Стара Загора, Хасково, Смолян и Бургас. Лекторите бяха изявени специалисти по проблема от Катедрите по инфекциозни болести, Епидемиология, Социална медицина, Микробиология и Имунология.

В допълнение на това, в Лабораториите по Микробиология, Имунология и Вирусология на УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив се извършва диагностика и мониториране на инфекцията и нейните усложнения, а в Сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН при Инфекциозна клиника се проследяват над 150 души с ХИВ в региона. В страната почти 1000 болни с ХИВ/СПИН са на мониториране. Около 700 от тях са на антиретровирусна терапия, а лечението само на един пациент струва 13 000 лв. годишно!

Tags: , ,

Comments are closed.