Предстои откриването на МБАЛ «Света Марина» през март 2015г., възможности за кариера в МБАЛ „Света Марина“ – Плевен

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА МБАЛ «СВЕТА МАРИНА» през м. Март 2015г. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА В МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” – ПЛЕВЕН – срок за подаване на молби 31 януари, 2015 г.

През м. март 2015г. , една от водещите специализирани болници в България – СБАЛАГ «Света Марина» ще бъде трансформирана в многопрофилна болница. МБАЛ „Света Марина” ще е съвременна,  бързо развиваща се болница, в която предлагаме възможност за изява на талантливи професионалисти. „Света Марина” ще бъде  високотехнологична болница от най-висок клас, оборудвана с иновативна апаратура и с изградена ясна визия  за  развитие. Ние  прилагаме  високи  стандарти  за  качество  и  професионализъм  при лечението  и  грижата  за  пациентите,  обучението  и  развитието  на  своите служители.

Като една от водещите  болници в България, доказала  себе  си  през последните  12  години,  ние  ще  продължим  да  изпълняваме  мисията и  дълга си  към  нашите  пациенти,  да  ставаме  по-добри  и  показваме безупречни резултати, като създаваме съвършени системи на организация и управление на работния процес. В екипа на болницата се включиха едни от най-доказалите се професионалисти в страната и чужбина в следните направления:

–       Гинекология

–       Акушерство

–       Неонатология

–       Урология

–       Коремна хирургия

–       Гръдна хирургия

–       ОАРИЛ

–       Вътрешно отделение със сектори: Гастроентеролгия и Кардиология

–       Отделение «Образна диагностика»

–       ГДО

–       Клинична лаборатория

–       Лаборатория  «Клинична патология и цитология»

Политика по управление и развитие на човешкия капитал

Решени  сме  да  създадем  вдъхновяваща  и  динамична  работна  среда,  да развиваме потенциала на нашите служители и да им помагаме да показват най-доброто  от  себе  си,  като  за  целта  следваме  ясна  и  последователна стратегия  за  управление  и  развитие  на  човешкия  капитал.  Това  ни  прави социално отговорен работодател и предпочитано място за работа.

Основни принципи в нашата работа са:

–       Респект и отдаденост на пациента – здравето, сигурността и удовлетвореността на пациентите ни са нашата основна мисия

–       Професионален перфекционизъм – стремим се да се усъвършенстваме в професията си непрестанно

–       Качество без компромиси – внедряваме модерни системи за контрол на качеството и организация на работа, за да покриваме най-високите международни стандарти за качество в здравеопазването

–       Високите технологии в медицината – внедряваме опита на световните лидери за превенция на заболяванията, прецизност в диатностиката и максимално-ефективно лечение Ако искате да станете част от един модерен екип, работещ с визия за безкомпромисно качество и отдаденост на пациента, каузата и професията, част от екипа на болница, която осъществява дейността си отговорно и последователно, може да представите своята автобиография и мотивационно писмо на ръководството по един от следните начини:

Персонално – в пощенски плик, на регистратурата на Гинекологична клиника, адрес: гр. Плевен, ул. «Цар Симеон», No23, На вниманието на Изп. Директор и Директор «Човешки Ресурси»

Tags: 

Comments are closed.