На вниманието на Министър д-р Петър Москов: Бърза помощ и Харта за правата на лекарите

На вниманието на Министър д-р Петър МОСКОВ

КОПИЕ: Зам.-министър д-р Ваньо ШАРКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Педиатрията и “Бърза помощ” са жертвеният агнец на здравната реформа. Кой знае защо, без аргументи, анонимни чиновници от МЗ посегнаха дори на името на БНМП – “Бърза и неотложна медицинска помощ”; премахнаха неотложната помощ, а думата “бърза” я русифицираха на “спешна” (спешить – бързам)…

Всеки гражданин, осигурен или не, си позволява произвола да вика линейка и дежурен лекар за всичко: от остри болки в корема и сърдечната област до пиянство, неврастения, хрема и лека температура – защото знае, че това е безплатно и безотказно. Би трябвало МЗ да определи спешните случаи, при които гражданите да викат “Бърза помощ”; иначе да подлежат на санкции: заплащане труда на екипите, бензина и амотризацията на линейката, поне с 50 лв (така е в ЕС и САЩ). Да плащат и при мъкнене на болния с носилката. Лекарят и шофьорът не са хамали. Медиаторите, които получават заплати от общините, да бъдат задължени да им помагат (както са обещали на срещата с Вас); в противен случай заплащането им да бъде преустановено.

Предлагаме Ви още: при нанасяне щети на линейка, те да бъдат възстановени от виновното лице при 5-торен размер, както е относно обществените превозни средства.

Още преди 3 години подехме кампания във в. “Български лекар” относно: “Допълнение в чл. 131, ал. 2 от НК”; с Открито писмо до 41-то НС, МЗ и УС на БЛС. След цели 3 години темата бе разрешена…

Затова си позволяваме напълно да одобрим Вашето отношение спрямо нападенията над колегите и обръщението Ви към Главния прокурор за информация колко лица са подведени под отговорност съгласно чл. 131, ал. 2.

Заплатите в “Спешна помощ” са изключително ниски; те би трябвало да бъдат поне удвоени! И още нещо: екипите там работят по 8 часа, а по КТ трябва 7! Защо и на какво основание те се ощетяват и незаконно биват претоварвани физически и психически, за сметка на здравето им?

Фелдшерите са на изчезване. Защо спряхме да ги обучаваме, какво и кому пречеха?! Те са безценни помощници в “Бърза помощ” и по селата. Къде са обещаваните от години т. нар. парамедици? БЧК няма право да ги образоват. Обучиха 20-тина души, но тази длъжност я няма в шатните таблици и няма как да се изплати трудовото им възнаграждение.

Предвид доброто Ви колегиално съсловно отношение (невиждано досега и проявено за пръв път от здравен министър), за което Ви благодарим, си позволяваме да Ви увоедомим, че има Харта за правата на пациентите”; навремето Омбудсманът Гиньо Ганев гордо я разнасяше лично лепеше по ЛЗ. Няколко пъти предлагахме на УС на БЛС да обсъдят и приемат, но ми се отговаряше уклончиво, че се обсъжда (вече 3 години?!).

Предоставяме Ви, за сведение, евентуално допълване (съвместно с БЛС) и съдействие, предложения от нас текст:

 

 

ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЛЕКАРИТЕ

 

Всеки лекар в Република България, независимо от неговия трудов стаж, специалност, възраст, пол, вероизповедание и месторабота,

 

ИМА ПРАВО НА:

 

# Създаване на благоприятни условия за упражняване на професията, повишаване на квалификацията и придобиване на специалност;

# Осигуряване на безплатни клинични ординатури за специализиране и на кабинети за специалистите и общопрактикуващите лекари от извънболничната помощ, като общините поемат и разноските за техния наем, отопление, осветление и охрана;

# Остойностяване на лекарските дейности съвместно с БЛС и МЗ и достойното и навременното им заплащане от държавата и здравните фондове;

# Осигуровки “Риск за здраве и живот” за работещите в инвазивните сектори и “Спешна помощ”;

# Поемане на разноските за лечение и инвалидизиране при заразяване от пациент (солидарно от държавата и общината).

Tags: , , ,

Comments are closed.