Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД, търси да назначи:

  1. Двама Лекари в Спешно отделение.

ИЗСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ: Придобита специалност  и трудов стаж  в Спешно отделение са предимство.

 

Кандидатите да представят следните документи: заявление, автобиография – CV, ксерокопие на диплом за висше образование, специалност, сертификати, копие от трудова книжка, удостоверение за членство в БЛС.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Документите се подават в 15 дневен срок от публикуване на обявата във в.”24 Часа”.

За справки: гр.София ул.”Димитър Моллов” № 1,

тел. 975-91-21

Comments are closed.