Предстои ли кредитна задлъжнялост на БЛС?

Нееднократно – от цели 5 години! – предупреждавахме съсловието, че който краде интелектуален продукт, е съмнителен и за финансови злоупотреби. Така и стана: приватизираната от вече изхвърления в канавката на историята председател наша организация изпадна във финансов колапс.

Лицето Андрей Веселинов Кехайов е набутал конспиративно създаденото от него (без знанието и съгласието на Събора, нито на УС) дъщерно дружество на БЛС – ЕООД “Български лекар” като кредитополучател от “Токуда банк” АД на сумата 300 000 лв, с договорен лихвен процент по кредита 9,8% на годишна база. Целта на кредита, сключен на 7 ноември 2008 г. (когато председателят ни отдавна вече не беше легитимен и нямаше никакво намерение да свика Отчетно-изборен Събор!) е разплащане с контрагенти за оборотни средства.

Падежът на кредита бе 20 април т. г., с еднократна погасителна вноска.     

Какво е основанието за встъпване на “Български лекар” ЕООД в такъв огромен дълг към “Токуда банк”, който то няма възможност да погаси, защото няма собствени средства, имущество и търговска дейност?
Кой тогава ще го плати? Залогодателят – “Ела” ЕООД, което е собственост на ЕТ “Анри-64-Андрей Кехайов” или БЛС, след като “Български лекар” ЕООД е негово дъщерно дружество?

Ясно е, че то ще бъде обявено в несъстоятелност, но въпросът тук е много тревожен, защото старият председател на БЛС не е предал на приемника си архива и документацията му. Кой знае още какви мини отново, по стар навик, е заложил на опропастената и опозорена от него организация! Тук вече не става въпрос за номерата му от селска вечеринка в Козарка, а за евентуално разоряване на БЛС.

След моралното, което успя да постигне за 6 години и 8 месеца безотговорно “управление”, с усърдната помощ на приближените си хранени хора, част от които още продължават да оглавяват (и то – трети противоуставен мандат!) някои РЛК в страната.

Tags: , ,

Comments are closed.