Конкурс

Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов” възобновява традиционния литературен конкурс на името на писателя. Ще бъдат връчени две награди – за поезия и за белетристика (керамична статуетка с металопластика).

В конкурса могат да участват само автори с медицинско образование като представят адрес за кореспондеция, професионална и творческа биография и 2 екземпляра от книга, публикувана в периода 2010-2104 г. включително. Книгите остават във фонда на „Националния литературен музей”. В конкурса може да се участва с повече от една книга. Срок за получаване на творбите – 30.04.2015 г. Наградите ще бъдат връчени в деня на рождението на Димитър Димов – 25.06.2015 г.

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000

Ул. Георги Раковски, № 138

Национален литературен музей

За конкурса „Димитър Димов”

Comments are closed.