Анулиране на обява: УМБАЛ “Света Анна”- София АД

УМБАЛ “Света Анна”- София АД, анулира публикуваната обява в списание «Български лекар» бр.1-28.ІІ.2015 г. за обявен конкурс за заемане на длъжностите Началник клиники, поради допусната техническа грешка в Раздел І. «Изисквания към кандидатите».

Нова обявата за заемане на длъжностите Началник клиники ще бъде публикувана  допълнително.

Tags: 

Comments are closed.