Промяна в състава на Съвета на директорите на УМБАЛ „Свети Георги“

Промяна в състава на Съвета на директорите на УМБАЛ „Свети Георги“ е направена в края на м. февруари 2015 г. Новият член е представител на Министерството на здравеопазването – доц. д-р Васил Паница.

Първият Съвет на директорите с участието на новия член на управителния орган избра председател доц. Васил Паница, а за зам.-председател – проф. д-р Ангел Учиков.

 

Останалите четирима членове в 5-членния състав са изпълнителният директор на болницата проф. д-р Карен Джамбазов, проф. д-р Ангел Учиков, Ректорът на Медицински университет – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев и проф. д-р Борислав Китов, заместник-ректор на МУ – Пловдив.

Tags: , ,

Comments are closed.