Модерен Онкологичен и лъчетерапевтичен център е откриг в УМБАЛ “Св. Марина”- Варна

Модерен онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” бе открит с тържествен водосвет във Варна. Лентата прерязаха ректорът на МУ – Варна проф. д-р Красимир Иванов, здравният министър Петър Москов, министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова и министърът на спорта Красен Кралев.

На церемонията присъства премиерът Бойко Борисов, който заяви:  „Убеден съм, че в тази съвременна болница, ще се решат до голяма степен проблемите на пациентите с тези коварни заболявания и все повече хора ще се лекуват във Варна“. Министър Москов поздрави ръководството на УМБАЛ „Св. Марина“ и заяви, че „очаква да спре тъжният керван за лечение към чужбина“.

При откриването на онкологичния и лъчетерапевтичен център, проф. д-р Красимир Иванов  подчерта, че „тези клиники, заедно с всички останали клиники в УМБАЛ „Св. Марина“, превръщат варненската университетска болница във водещ онкологичен комплексен център в България“. На мероприятието присъстваха областният управител Стоян Пасев и кметът на Варна Иван Портних.

Онкологичният и лъчетерапевтичен център “Света Марина” е изграден със средства от Европейския съюз по ОП „Регионално развитие“ на стойност 18 000 000 лв. и собствени средства в размер на 1 200 000 лв.

 

Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Света Марина” – Варна е най-големият консултативен и диагностично-лечебен университетски комплекс в Североизточна България, обслужващ население от цялата страна. Болничният комплекс разполага с над 1200 легла, най-съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри – университетски преподаватели, национални и регионални консултанти. Тя е единствената високотехнологична болница в Североизточна България за лечение на най-тежките заболявания, включително онкологични.

Злокачествените новообразувания се лекуват, чрез използването на съвременни комплексни медицински стандарти, които се прилагат успешно от водещи световни центрове в Израел, САЩ, Германия, Франция и др. Комплексен подход за лечение включва три медицински метода: хирургия, химиотерапия и лъчелечение.

Годишно в България се диагностицират около 30 000 пациенти с онкологични заболявания. Голяма част от тях се нуждаят от лъчелечение, но до момента 40% не го получаваха. Това са около 6000 пациенти годишно. Причината е, че възможностите в страната не позволяваха да се обхванат напълно всички нуждаещи се пациенти, защото апаратурата не достигаше. Това предизвикваше огромни листи на чакащи. Някои пациенти чакаха с месеци, други бяха принудени да търсят скъпоструваща помощ в чужбина, поради липса на достатъчно високотехнологично лъчелечение в България.

Така изграждането и откриването на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” с високотехнологична апаратура във Варна е не само от регионално, но и от национално значение. Клиниката по лъчелечение ще осигури достъпно, навременно и качествено лъчелелечение на всички нуждаещи се онкоболни, а българският пациент няма да бъде принуден да чака с месеци или да търси високотехнологичното животоспасяващо лъчелечение в чужбина.

С откриването на модерната Клиника по лъчелечение в УМБАЛ “Света Марина” – Варна и инсталирането на двата линейни ускорителя се затваря цикълът за лечение на онкоболни пациенти. Клиниката е част от Онкологичния и лъчетерапевтичен център, който включва също Клиника по химиотерапия и Клиника по хематология. УМБАЛ “Света Марина” разполага още и с Клиника по детска онкохематология, Клиника по образна диагностика, Клиника по обща и клинична патология и всички модерни терапевтични и диагностични структури. В университетската болница работят по световни стандарти и протоколи и разполагат с високотехнологична апаратура на световно ниво.

Високотехнологичната нова апаратура във Варна може да се използва при пациенти със  заболявания,  налагащи приложение на лъчелечение: кожни тумори, тумори на ЦНС, тумори на глава и шия, торакални тумори, тумори на гърдата, тумори на гастроинтестиналната система, гинекологични тумори, урогенитатални тумори, хематологични тумори, тумори на меки тъкани и кости, тумори в детска възраст, мозъчни, костни и др. метастази, доброкачествени тумори (аденом на хипофизата, неврином на слуховия нерв и др.), остеодегенеративни заболявания, доброкачествени състояния (тироидасоциирана офталмопатия, артериовенозна малформация, тригеминална невралгия, профилактика на хетеротопна осификация).

До края на 2015г. предстои да бъде инсталиран трети линеен ускорител от най-висок клас за стереотактично лъчелечение и радиохирургия, познат сред пациентите като „кибер нож“. Така Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ “Света Марина” – Варна ще е най-големия и най-модерен лъчетерапевтичен център в България. И в момента болницата е единствената, разполагаща с два високотохнологични линейни ускорителя от този клас в страната, а екипът се състои от млади и ерудирани лекари, натрупали опит и знания във водещи световни клиники.

Tags: , , , ,

Comments are closed.