Налог за работа?! Има ли смисъл от задължителното членство?

Ако лекар от друга област на България извън Бургаската пожелае да работи в Слънчев бряг, той ще трябва да заплати на РЛК – Бургас налог от… 480 лв!?! Кой им е позволил да набират този налог?! Общината? Държавата?

А нали България, поне според Конституцията си, е неделима? И нали всички български граждани плащат данъци? А лекарите им са задължени да членуват в една монополна казионна организация, ако искат да работят. Което също е противоконституционно…

За огромно съжаление, самоуправството, дори терорът от страна на няколцина местни велможи, дирижираният от тях подбор на делегати и ръководители, липсата на реален контрол, стриктна отчетност и прозрачност в работата на редица РЛК в страната навяват тъжни мисли. Всеки, който е запознат с този престъпен и неколегиален стил на работа в БЛС, наложен на времето още от бившето ръководство Игнатов – Ботев и продължен и затвърден от самодържеца Кехайов знае, че съм прав. Не за благото на една върхушка шепата ентусиасти, водени от проф. Димитър Раданов възстановявахме навремето БЛС с такава любов и толкова надежди. Той стана неефективен, почти безсмислен и не изпълнява основните си функции: да защитава колегите и да се грижи за квалификацията, работата и достойното им възнаграждение. Не виждаме някаква съществена промяна и при новото ръководство. Разбираме затрудненията му от откраднатата документация и огромните дългове, в които ги набута търговецът на мазут, но търпението ни е на изчерпване.
Убеден съм, че ветераните на съсловната организация, които милеят за нея, ще бъдат съгласни с тези мои изводи.

Какво е мнението по тях на новите лекари-депутати и членове на Комисията по здравеопазване при 41-вото НС? А на членовете на УС и Етичната комисия на БЛС?

Към тях повтаряме 4, според нас кардинални въпроса, вече зададени ви и публикувани в предишни броеве: 
1. ще предложите ли в промени в ЗСОЛЛДМ, а оттам – и в Устава за пряко избиране на ръководството от всички задължително членуващите в организацията колеги, а не от делегатите на Събора, немалко от които са грижливо подбирани; 
2. имате ли кризисен план за работата си до края на т. г. (защото положението действително е кризисно след кражбата на документацията и огромните дългове, които ни завеща бизнесменът от с. Козарка);
3. ще преобразувате ли БЛС от аморфна маса в точно дефинирана Камара, по подобие на Съюза на българските медицински дружества;
4. ще имате ли доблестта и мъжеството да предоставите отчет за досегашната си дейност и да поискате вот на доверие от следващия извънреден събор наесен?

Tags: , , ,

Comments are closed.