Ново ръководство, нови надежди… Пак медийно затъмнение – защо?

БЛС – за едни от колегите е упование и вяра, за други – тягостно и безполезно задължително членство, за трети – направо излишна организация. Всички ние, от старото поколение, помним и все още изживяваме любовта и възторга, с който я градяхме, първото бурно Учредително събрание на историческата дата 13 януари 1990 г.

И обещанията на пионерите помним: за достоен труд и достойно заплащане, за остойностяване на лекарските дейности, за продължаващо обучение, за самоочистване на съсловието от плевелите и гнилите ябълки (къде ли ги няма, но точно при нас са недопустими!). И докато лелеехме светли надежди, тарикатите и търговците безпрепятствено нахлуха в Храма.

Свидетели сме на люшкането на съсловния кораб и пробойните в него, залитането му по политически конюнктурни положения, използването му за бърза кариера на някои лъже-патриоти в МЗ или разни партийки. Помним и един търговец на лошокачествен мазут, който използваше поста си за снабдяване на болниците с него и ня лекарите – с формуляри от печатницата на жена му. И един зъболекар, който с безразсъдна самонадеяност разруши къщата на българското здравеопазване и на нейно място построи паянтова колиба.

И един мустакат безмимичен господар на мълчанието от морето, абсолютен дилетант в мениджмънта. И един  неориентиран провинциалист от Долината на черешите, който така и не разбра откъде да подхване системата и с как да го извърши, зает единствено от мисълта за жалкото си оцеляване.

(Не по-малко интересно е, че “обърна резбата” по отношение на мазутаджията: уж първи му поиска оставката, а после си плю на лицето и се присламчи под топлото му, въшлясало от пари крило; но те не миришат…). Тези хора използваха БЛС като трамплин към най-високите държавни постове или просто за развиване на бизнеса си.

А съсловието – вълци го яли…

Може би сме прекалено критични, крайни и не съвсем прави, но това е нашата гледна точка.

Отдавна не участваме в работата на Отчетно-изборните Събори на БЛС, за чието възстановяване работихме най-активно навремето – просто преценихме, че не е редно, след като отдавна вече нямаме лекарска практика. И, още: разочаровало ни е задкулисното уговаряне на избора на поредното ръководство. (Отдавна призоваваме за модерното и отдавна достъпно и вече прилагано в някои партии електронно гласуване от цялата членска маса – но и това рано или късно ще стане).

Поредното ни разочарование дойде от вече обичайното, ще го наречем – традиционно медийно затъмнение. УС на БЛС не покани нито една национална или поне медицинска медия (освен електронния сайт здраве.нет) да отразяват работата на Събора. Имаме предвид единствените медицински периодични издания на хартиен носител – седмичника в. “Форум медикус” и в. “Български лекар” (първият официоз на БЛС – от 1993 до 1998 г., създател на съсловните ни празници и инициатор на важни проекти, вкл. Закона за Допълнение към ЗСОЛЗ (чрез който бе премахнат въпросният мазутен търговец), на Допълнението към чл. 131, ал. 2 от НК и пр.)..Явно, гласността от дълго време е нежелана в досегашните ръководства на съсловната организация. Така ли ще работи и новото?!

В близките няколко месеца ще видим дали то ще пристъпи към остойностяване на лекарските дейности и въвеждане на задължителното продължаващо обучение – както е по целия цивилизован свят. Многообещаващо прозвуча и първото медийно изявление на новия председател (“Неделя 150” на Програма “Хоризонт”): че високото заплащане на лекарите трябва да бъде обвързано и с високата им квалификация. Позволяваме си да го допълним: (ако той приеме) и с Човеколюбието, за което пледираме от самото начало на т. нар. “здравна рефома” и което почти напълно изчезна от тях, след като половин век се мъчим (и успяхме!!) предимно да ги меркантилизираме.

Защото Лекарят е лечител не само на Тялото, но и на Душата

Призванието му е да бъде всичко това, а, непременно – и Месия.

Във форума на единствената поканена на Събора медия – здраве.нет прочетохме много негативни отзиви, немалко от които – яростни, язвителни и дори цинични. Вярно, че са анонимни. Но дали някои от тези горчиви думи нямат основание? Защото ние, възстановителите и ревностните радетели на БЛС, не можем да ги четем без тревога и срам. Ще си позволим да цитираме един от тези отзиви:

“Приключи поредният Събор на БЛС. Безсмислен и дребнав, както обикновено. Делегатите вложиха огромна страст и енергия в избора на новите си съсловни ръководители. Както обикновено, имаше скандали, напускане на залата (сиреч – бойкот) и обвинения към председателствуващите заседанията в манипулация. (Обичайната балканска практика, коментар Т. Н.). В битката за разпределение на ръководните места делегатите забравиха най-важното: Съсловието си. Дебат за състоянието му не се състоя. Както и за проблемите на здравната система. Съборът не прие нито един оценъчен, програмен или стратегически документ. Приети бяха само промени в Устава предимно с палиативен характер. БЛС се намира в крайна инсуфициенция.

Ще намери ли новото му ръководство лекарство за лечението й?!”

 

Коментар. Отново предлагаме на УС на БЛС:

Да използва в. “Български лекар” като орган или съорган на БЛС. Документ в този смисъл изпратихме до Събора, но той не е бил разгледан. Защо не са го представили, не ни е ясно.

 

Новото ръководство на БЛС е в следния състав:

Председател: Д-р Венцислав ГРОЗЕВ;

Зам.-председатели: Д-р Галинка ПАВЛОВА  и проф. Огнян ХАДЖИЙСКИ;

Членове на УС: проф. Борислав КИТОВ, д-р Ивелин ЙОЦОВ, д-р Виктория ЧОБАНОВА, д-р Иван МАДЖАРОВ, д-р Юлия БЯНКОВА, д-р Дафина ТАЧОВА, д-р Пламен ПАНОВ, проф. Николай ГАБРОВСКИ, д-р Снежин СНЕГАРОВ, д-р Мариана КИРИЛОВА.

ЕТИЧНА КОМИСИЯ:Председател д-р Петко ЗАГОРЧЕВ. Членове: д-р Пламен ПАНАЙОТОВ, д-р Живко ГАНЧЕВ, д-р Виделина ДАСКАЛОВА, д-р Георги ГЕОРГИЕВ, д-р Юрий ЖЕЧЕВ, д-р Сергей КОСТАДИНОВ, д-р Валери ВЕСЕЛИНОВ, д-р Бисер НИКОЛОВ, д-р Любомир ПАУНОВ, д-р Жени СТОИЧКОВА.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ: Председател д-р Стоян СОПОТЕНСКИ. Членове: д-р Ирена МАЗНЕВА, д-р Михаил ХРИСТОВ, д-р Петър СВРАКОВ, д-р Лиляна МИНКОВА, д-р Георги ТОДОРОВ, д-р Николай БЪЧВАРОВ.

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ: д-р Георги ЦИГАРОВСКИ, доц. Боян БАЕВ, д-р Здравко ДИМИТРОВ, д-р Красимир КАТЕРИНСКИ.

АКРЕДИТАЦИОНЕН СЪВЕТ: Председател д-р Юлиян ЙОРДАНОВ.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.