До г-н Тодор Горелов, кметски наместник на с. Славейно: Паметна бележка от д-р Тотко Найденов

Уважаеми г-н Горелов,
Проф. Константин Чилов неведнъж е подчертавал, че духът и доброто настроение влияят благоприятно на оздравителния процес.

Нека, като верни следовници на този велик български лекар, да следваме неговите завети.

Ето защо, при провеждането на Първия Нац. Събор “Възрастта не е порок”, непосредствено след тържествената част на 18-те Чилови дни, предлагам групата от самодейци на с. Славейно да обяви, че ще изнася концерти в Областната болница – Смолян за повдигане духа на болните, което ще представлява уникален, несрещан досега у нас, морален принос на съселяните на проф. Чилов към нашето здравеопазване. Споделете тази идея, ако я приемате, с изпълнителния директор на Смолянската болница, който (разбира се, при положение, че я одобри), би трябвало да ви съдейства поне чрез транспорт.

Подобна инициатива напълно ще приляга на жителите на Свещеното място на българската медицина и ще увеличи популярността на с. Славейно.

Tags: , ,

Comments are closed.