На вниманието на най-лекарската българска фамилия Хекимови: Написване документално-публицистична книга за лекарите от Хекимовия род и ежегодно провеждане на разширена “Хекимова среща”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОТ СЛАВНИЯ ХЕКИМОВ РОД,

Най-сърдечно поздравявам всички вас – представители на най-лекарската българска фамилия, дала на Родината 5-6 поколения лекари, вкл. 5 герои от тях, загинали при спасяване на човешки живот.

Техният пример би трябвало да стане достояние на нашата общественост и съсловие.

Лекарите от Хекимовия род са образец и пример – не само за българските, но и за европейските си колеги – на човеколюбие, себеотрицание, всеотдайност, висок морал и професионализъм.

Като ви благодаря за поканата да присъствам на тази трогателна среща, заради която духовно се чувствам един от вас,

 

ВИ ПРЕДЛАГАМ:

 

# Да ми възложите да напиша документално-публицистична книга за лекарите от Хекимовия род, който да осигури издаването й;

# Да станем основатели на ежегодна “ФАМИЛНА ЛЕКАРСКА ХЕКИМОВА СРЕЩА”, в Златоград, в която да участват поколения лекари – родители и деца, от цялата страна, а защо не – и от чужбина, с успоредно провеждане и на Научна конференция; както и на творчески изяви на лекарски деца (музика, живопис, устно и писмено слово);

# Да подкрепите предложението ми до кмета ежегодно, в рамките на Родопския здравен Събор, да се провежда и.национален (може да прерастне в международен) Хекимов маратон в памет на братовчедите-хирурзи Божидар и Кирко Хекимови, със съдействието на Община – Златоград, М-вото на спорта и БОК, за чест и прослава на техния лекарски и граждански подвиг, който не трябва да бъде забравян.

# Да подкрепите предложението ми до кмета един площад в Златоград да носи техните имена.

Tags: , , ,

Comments are closed.