Д-р Емил Райнов до д-р Андрей Кехайов

Уважаеми д-р Кехайов,

           

В отговор на поканата Ви за продължаване на преговорите по НРД 2009 на 6 октомври 2008 година изразявам позицията на Управителния съвет на НЗОК, че сме открити за водене на конструктивен диалог.

За пореден път напомням, че все още не сте ни предоставили в изпълнение на ангажиментите на двете страни съгласно чл. 54 от Закона за здравното осигуряване решение на Управителния съвет на БЛС за определяне на упълномощени представители за водене на преговорите по НРД 2009.

Оставаме с желание за постигане на съгласие по НРД 2009, но при представяне на информацията за упълномощените представители от страна на УС на БЛС.

 

Д-р Емил Райнов

Председател на УС на НЗОК

Коментар: Още в брой първи на 2008 година заявихме, че НРД/2008г. няма да има, защото познаваме похватите на председателя на БЛС.

Няма да бъде свикан и отчетно-изборен събор чак до изборите /2009 г./. Не е нужно да си пророк, за да го предвидиш.

Tags: , , , ,

Comments are closed.