Работна среща по международен проект към Европейската комисия

Медицински университет – Варна беше домакин на тридневна работна среща по проекта „Общи действия за планиране и прогнозиране на човешките ресурси в здравеопазването” (Joint Action on Health Workforce Planning & Forecasting) по програма „Здраве” към Европейската комисия.

Участие в срещата взеха съръководителите на Работен пакет 7 „Устойчивост” – заместник-ректорът по международното сътрудничество, качество и акредитация при МУ-Варна проф. Тодорка Костадинова и програмният мениджър на проекта инж. Мишел Ван Хоегарден. Участие взеха още Мериеке Кроезен – експерт към Катедрата по обществено здраве и основни грижи към Католическия университет в Льовен, Белгия, Милена Владимирова – гл. експерт към НЦОЗА, и експерти от Медицински университет – Варна (гл. ас. Мария Рохова, ст. пр. Анета Докова, Слава Пенова, ас. Николина Радева, гл. ас. Галина Петрова, Силвана Добрева, Светлана Панайотова, София Колева, Илияна Георгиева, Магдалена Парчева, Ангел Дипчиков, Александър Дончев, Преслава Иванова).

Резултатите от семинара се отразяват в създаването на визия за устойчиво действие и финализиране на документите на Работен пакет 7 – Стратегия за устойчивост, Политически и технически препоръки и Европейска мрежа на експертите.

Следващата работна среща ще се състои през ноември 2015 г. във Варна. През февруари 2016 година в морската ни столица ще се проведе заключителна конференция по проект Joint Action, на която ще присъстват делегати от всички страни на Европейския съюз, включително и всички професионални асоциации в областта на здравето.

Tags: 

Comments are closed.