Първи у нас курс по амбулаторна орална хирургия

Университетският Медико-дентален център към Медицински университет – Варна организира първия в страната курс по Амбулаторна орална хирургия, насочен към специалисти по дентална медицина. Курсът ще бъде разделен на три нива, като всяко ниво ще бъде с продължителност 2 дни. Първото ниво на курса ще се състои на 17 и 18 октомври 2015 г. в група от 10 до 20 участници. Всички успешно завършили курса ще получат Университетски сертификат.

Ръководител на курса ще бъде доц. Тихомир Георгиев д.м.от Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия и образна диагностика към МУ-Варна. В обучението ще се включат също д-р Стелиан Едрев и д-р Георги Папанчев от същата катедра.

Tags: 

Comments are closed.