На вниманието на г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

Като Ви поздравявам с избирането на тази високоотговорна длъжност, си позволявам да Ви обърна внимание върху няколко теми:

# В здравните сегменти на всички партийни предизборни проекти се твърди, че профилактиката трябва да е водеща, защото е най-евтина, а се възвръща многократно. Тя започва със здравната промоция (просвета), което предполага повече знания за предпазване от болести. Това изисква и чл. 122 от Закона за здравето. От 2009 г. той е изпълнен, поне що се отнася до готовия продукт – учебното помагало за здравна и сексуална култура “Здравна азбука”. Напразни остават обаче усилията ни то да навлезе в училищата. Предлагали сме го и на всички здравни и просветни министри досега – да го качат на сайтовете на министерствата си, при това – при това безплатно. Нещо повече: планираме да организираме в училищата Седмица на здравната култура в края на ноември, в чест на св. Климент Охридски, лекар и просветител, чийто празник е 25 ноември. Бихте ли насърчили идеите ни?

 

# 19 октомври (датата на канонизирането на св. Иван Рилски Чудотворец) се чества, от 1994 г., по наше предложение, като Ден на българския лекар. В тази връзка организирам на предния ден, 18 октомври, неделя, от 12 ч. преклонение пред светите му мощи в Рилския манастир, на което Ви каня да присъствате. Ще се помолим и за здравето на българските лекари и техните семейства и пациенти.

 

# От 2005 г. на 15 август отбелязваме, пак по наше предложение, и Деня на Спасението, който дори е официализиран от МС (Решение 1039/20. 12. 2012). Вече на двукратно сме предлагали на Премиера да се отпускат държавни пенсии на семействата на нашите сънародници, загинали при спасяване на човешки живот. Бихте ли взели отношение?

 

# Мисля, че ще Ви бъде необходим и своего рода сътрудник-здравен омбудсман. Ако Ви е необходим, си позволявам да Ви препоръчам авторитетния колега д-р Стойчо Кацаров, образец на висока компетентност и ангажираност.

Tags: , , ,

Comments are closed.