Официално бе открита новата 9-етажна сграда на Факултета по фармация към Медицински Университет – Варна

Факултетът по фармация към Медицински университет – Варна отпразнува своята 7-годишнина в чисто нова 9-етажна сграда. Една година след първата копка и старта на строежа, тя е вече факт. Общата стойност на новата сграда и високотехнологичното оборудване е 9 милиона и половина, като 1,5 мил. са държавна субсидия.

Официално лентата бе прерязана на последния етаж от ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и декана на Факултета по фармация проф. Диана Иванова. Чрез жива видео връзка събитието бе наблюдавано в препълнените с официални гости, преподаватели, студенти и граждани на Варна зали на първия етаж. Тържествен водосвет за здраве и благополучие отслужиха протосингел Димитър Стоев и Отец Ясен Шинев от Варненска и Великопреславска митрополия.

В приветственото си слово проф. Иванов подчерта ролята на Медицински университет – Варна като модерен и високотехнологичен притегателен център за младите хора не само от региона и страната, но от десетки държави по света. Проф. Диана Иванова направи ретроспекция на постигнатото през изминалата една година. По нейните думи в близко бъдеще “Лабораторията по химия на храни и околна среда” към МУ-Варна предстои да се превърне в специализирана лаборатория за изследването на морски и сладководни ресурси и аквакултури. Ректорът на МУ-Варна в периода 2004 – 2012г. проф. Анелия Клисарова  изказа истинската си радост от факта, че новата сграда за Факултета по фармация е  вече реалност.

Новият дом на Факултета по фармация разполага с модерна и просторна аудиторна, лабораторна и административна площ, научни лаборатории по биофармацевтичен анализ, хроматография и спектрофотометрия, молекулярна биология, нанотехнологии, радиофармацевтици, клетъчни култури. Тя разполага и със своя собствена учебно-производствена аптека, складова база, библиотека, книжарница, езикова учебна зала, компютърни зали, учебен хербариум.

Новата сграда ще участва в надпреварата за титлата „Сграда на годината“ в рамките на едноименния конкурс, организиран от сп. „Строителството и града“  – едно от  най-престижните събития в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата у нас, отличаващо най-добрите постижения.

Tags: , , ,

Comments are closed.