Медицински университет – Плевен спечели домакинството на европейския форум по роботизирана хирургия

След като премина дълга и сложна 6-месечна процедура на кандидатстване, одобрение и представяне на място в Париж през м. декември 2015 г., Медицински университет – Плевен получи преди няколко дни официалното решение на Управителния съвет на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия, че получава домакинството на Годишния конгрес за 2019 година.

В качеството си на член на борда на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия проф. д-р Славчо Томов подаде кандидатурата на МУ-Плевен за домакинство на този значим научен форум. В нея ректорът се позовава и описва натрупания богат 7-годишен опит по роботизирана хирургия в гинекологията, както и наличието на сформирани и обучени общо четири екипа по роботизирана хирургия – два гинекологични, един урологичен и един по обща хирургия, които работят на две роботизирани системи, втората от които от последно поколение и с ендотренажор за обучение.

Проф. Томов представи в Париж, Франция пред 12-членния борд на Асоциацията по роботика за Европа хирургичния и обучителния опит на плевенския екип в прилагането и обучението на този тип хирургия. Той изтъкна наличието и функционирането към Университета на уникалния и единствен по рода си за Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център, оборудван за развитие на телемедицина. Ректорът даде примери за опита при излъчване в аудиториите на Телекомуникационния център на сесии Хирургия на живо, извършвани с роботизираната система от Университетската болница, както и от всички точки на света – през 2014 г. бе излъчена робот-асистирана хирургия от Флорида Хоспитъл, извършена от проф. д-р Робърт Холоуей и неговия екип.

Ректорът даде примери и за първите демонстрации на Хирургия на живо в 3D формат, пускайки кратко видео с очила за триизмерно виждане, които раздаде на своите колеги от Франция, Испания, Белгия, Холандия, Швеция, Дания, Италия, Великобритания и Турция. И не на последно място, проф. Славчо Томов подчерта богатия опит на висшето училище в организиране на големи международни научни форуми, давайки пример с успешния Трети Конгрес по роботизирана хирургия на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа, провел се през м. октомври 2014 г. в София под егидата на МУ-Плевен с две сесии Хирургия на живо, излъчени от Университетската болница в Плевен.

В заключение, по време на представянето на кандидатурата, ректорът изтъкна факта, че българските и чуждестранните студенти на висшето училище се интересуват от високите технологии в медицината, привличени са от новостите в обучението и клиничната практика и доказателство за това е огромният интерес, който проявяват към Училището по лапароскопска и роботизирана хирургия за студенти, четвъртото издание на което предстои през м. март 2016 г.

През 2016 г. Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия ще проведе годишния си конгрес в Барселона, Испания. Съгласно официалното решение на борда от заседанието в Париж след Барселона конгресът остава във Франция, гр. Лил, през 2018 г. Асоцицията по роботика ще отпразнува 10-годишен юбилей от основаването си като се върне в Милано, Италия, където са положени нейните основи. И след това, през 2019 г.,  честта за организиране и домакинство на европейския форум по роботика се пада на Медицински университет – Плевен в София, България.

Tags: ,

Comments are closed.