Фалстарт още първият път

Още с първия си НРД новият състав на УС на БЛС прави очевиден фалстарт. Предстоящият Събор само ще докуменнтира провала му.
И друг път това се е случвало (2 пъти при председателя Агент Жеко). Огромната част от парите отиват пак за фармацевтичния бизнес (909 млн лв, вкл. за онкоболнично лечение – там нарастването е най-чувствително).

Напразни ще останат настояванията на БЛС за повишаване с 34 млн лв (отсега отделени от резерва на НЗОК) за извънболничната помощ (най-вече в частта й за диспансеризация и профилактика – дейности, които, както всички знаем, се извършват почти формално). Съсловните ръководители така е не са забелязали, че обемите по КП са намалели с 1/3, а като се намалят обемите, се намаляват и цените. В някои КП лимити се слагат даже седмично, че и по брой легла. Друг е въпросът, че доста от КП може да се извършват амбулаторни, както неведнъж сме писали.

“На Събора ще летят оставки!”, с възторжено очакване пише в сайта здраве.нет анонимен (както обикновено) колега.

Едва ли. В България не се подават толкова лесно оставки. Но провалът на новия съсловен председател е очевиден.

Май отново ще се окаже прав вечно неспокойният и борбен д-р Горги Тодоров от Русе, който отдавна му иска оставката…

Защото, както казва Бърнард Шоу: “Не е нужно да изядеш цялото яйце, за да разбереш дали е развалено.”

Tags: ,

Comments are closed.