На вниманието на г-н Бойко Борисов, Министър-председател: Родолюбивото възпитение на младежта

КОПИЕ: Г-жа Миглена Кунева, Министър на образованието и науката

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

 

В последно време сме свидетели на странни усилия за обезбългаряване на нацията и груби вмешателства на турското посолство във вътрешните ни работи. В ход е организирана целенасочена антибългарска кампания, разтревожила целия наш народ, но не и държавните ни органи, вкл. МВнР и ДАНС, които не реагираха адекватно на недопустимите и опасни попълзновения на турски дипломати във вътрешните ни работи.

Затова, с цел повишаване родолюбивото съзнание и духовността на младото поколение и защита на националните ни интереси, предлагаме:

# Хора с двойно гражданство да нямат право да гласуват за политически партии и техни кандидати от страна, в която не живеят и на която не си плащат данъците и осигуровките;

# Да се спазва конституционната забрана за регистриране на етнически партии, вкл. проектираната ДОСТ, която несъмнено ще защитава небългарски и откровено протурски интереси;

# Антибългарските прояви да се инкриминират и преследват от ДАНС и Прокуратурата;

# Да се забрани функционирането на небългарски фондации;

# Обществените медии (БНР, БНТ) да излъчват в полунощ националния химн и да откриват обедните си емисии с възрожденски и ботеви песни;

# Училищните занятия да започват с издигане на националното знаме и изпяване на “Питат ли ме де зората”;

# В учебниците по литература да се изучават “История славяноболгарская”, “Записки по българските въстания”, народната сага “Даваш ли, даваш, Балканджи Йово” и произведенията на Вазов, Ботев, Чинтулов и другите възрожденци-родолюбци; децата да учат наизуст техни стихотворения и особено “Аз съм българче”;

# В чест на годишнината от рождението на Левски (18 юли 1837) да спонсорирате издаването на сборник с негови цитати, възрожденските песни на Чинтулов, стихотворения на Ботев и Вазов, който ние подготвяме. Приходите са предназначени за изграждане паметник на Левски в двора на Военната академия, която носи неговото име.

 

Спи, дяконе. Не се събуждай!

Остани в незнайния си гроб.

Добре си ти… Оттам не виждаш

съдбата на достойния ни род.

Не виждаш майки, дето днес не раждат,

стариците край кофите за смет.

Бащите със джобове празни,

в ръката с куфара и здравец за късмет.

Децата ни са вече на изчезване.

Селата – мъртви. Пусти градове.

Строим хотели, паркинги, гаражи..

Край просяка минава БееМВе.

 

…Спи, Дяконе, не се събуждай!

Добре си там под тази черна пръст.

Завиждам ти затуй, че не дочака

мечтите си, разпънати на кръст.

 

Златина Великова

Tags: ,

Comments are closed.