На вниманието на министър-председател Бойко Борисов: Пазене на родовата памет и инкриминиране на дебългаризацията

КОПИЕ: Миглена КУНЕВА, Министър на образованието и науката


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИ ПРЕМИЕР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

В момента България преживява тежка демографската катастрофа и е в състояние на икономически и духовен упадък. Ние сме държавата с най-бързо стопяващо се население в ЕС, а вероятно и в света (биологически намаляваме с по 55-60 хиляди души ежегодно; заболеваемостта, детската и общата ни смъртност са най-високите, а средната продължителност на живота – най-ниската); младите и образованите ни сънародници масово емигрират. На фона на тези сурови данни, които би трябвало да разтревожат всеки българин, в ход е една явно преднамерена и добре режисирана от външни сили насоченост на образователната ни политика към дебългаризация и изтриване на родовата памет. От учебниците по литература изхвърлят основополагащи родолюбието ни класически произведения като “История славяноболгарская”, “Епопея на забравените”, “Аз съм българче”, стихотворенията на Ботев и Чинтулов, “Бай Ганьо”.

Манипулациите пък относно историческата ни памет са потресаещи и буквално престъпни.

Най-малкото в случая бе уволнението на министър Танев.

Предлагаме:
– Преустановяване и дори инкриминиране на дебългаризацията и посягането на родовата памет;
– Въвеждане в училищата на задължително обучение по здравно-духовна култура (включваща здравни познания и навици, както и християнски ценности);
– Започване занятията в училищата с издигане на националното знаме и пеене на “Питат ли ме де зората”, както и на олимпиади и викторини по здравно-духовна култура и родолюбие.

Tags: ,

Comments are closed.