До д-р Тотко Найденов от Николина Ангелова относно здравно-духовния туризъм

До

Г-н Тотко Найденов

Гл. Редактор

На в. “Лългарски лекар”

 

Уважаеми г-н Найденов,

Поздравявам Ви за идеята за организиране съвместно с БАН и туристически фирми кръгла маса за преспективите пред здравно-духовния туризъм в района на с. Момчиловци и община Смолян.

Министеството на туризма подкрепя всяка инициативе за развитието на Родопите сато целогодишна дестинация с разнообразни възможности за зимен, зелен планиски, селски, оздравителен, поклоннически, културно-исторически и много други видове туризам. Надяваме се Вашатя активна дейноаст да спомогне за популяризирането на с. Момчиловци като важен център за здравен и религиозен туризъм с красива природа, многообройни параклиси и лечебно яьзмо.

Желая успешна реализация на всички Ваши инициативе!

С уважение:

Николина Ангелова,

Министър на туризма

Tags: , , ,

Comments are closed.