Българско лекарско общество “проф. Чилов”

Ние, лекарите-участници в XIX Чилови дни, обединени около мнението, че упражняването на лекарската професия е не само изкуство, съчетаващо знания, интуиция, отговорност и техника, но също най-благородна и отговорна мисия и кауза, заявяваме:

Създаваме НПО Българско лекарско общество “Проф. Чилов” (БЛО), чиято задача ще бъде:

 

# Привнасяне на повече морал, етика, духовност и човеколюбие в медицината;

# Приемане и отстояване на принципите от живота и делото на проф. К. Чилов и знаменитите наши учители, а именно:

“Уважавай Живота! Грижи се за Болния! Почитай Колегата!

Всеки Човек има право да боледува и оздравява, да страда и умира с Достойнство!”;

# Полагане грижи за укрепване здравето на самите лекари и справедливо заплащане на техния труд чрез реципрочното му остойностяване съобразно квалификацията и усърдието им и резултатите от тях;

Каним МЗ, БЛС, ЛЗ от болничната и извънболничната помощ и отделните лекари в страната да станат колективни или индивидуални членове на БЛО и да следват неговите Принципи.

 

21 май 2016 г.

София – с. Славейно

Tags: , , ,

Comments are closed.