Първа демонстрация на живо на медицинска маса за виртуални дисекции

В зала «Амброаз Паре» на Телекомуникационния център се състоя първата демонстрация на живо на работата на високотехнологичната медицинска маса за виртуални дисекции от проф. Славчо Томов, Ректор на МУ-Плевен и доц. Добромир Димитров, ръководител на Хайфу Център «Света Марина» – Плевен. Това ще се случи в навечерието на първата по рода си международна Хайфу конференция на тема «Хайфу терапия: клинична практика и бъдещи перспективи» пред специалните гост-лектори от Република Китай проф. Зечуан Мей и д-р Джоу Кун, както и пред преподаватели и студенти на висшето училище. 

Виртуалната медицинска маса е високотехнологичен образователен портал, който МУ-Плевен ще въведе в обучението не само на студенти, а и ще използва за дисекции, за предоперативна подготовка и за планиране на операции. Образователният портал е облачно решение, даващо достъп на преподавателите, студентите и лекарите до различни, уникални и реални клинични случаи от целия свят.

Всеки може да отвори своя клиничен случай, от която и да е маса, лаптоп или мобилно устройство, което прави образователния портал цялостно решение за обучение, както в медицински университет или университетска болница, така и за дистанционно обучение. Масата позволява на всяко едно медицинско лице лесно да изследва, проучва и диагностицира пациент, използвайки изключително детайлни 3D изображения, генерирани автоматично на базата на реални анатомични и медицински случаи от световната практика.

Tags: 

Comments are closed.