Писмо на министър председател Бойко Борисов до д-р Тотко Найденов

Уважаеми д-р Найденов,

Благодаря Ви за поканата да присъствам на церемонията по връчването на Наградата “Проф. К. Чилов”, както и на последващата Кръгла маса за развитието на здравно-духовния туризъм. Съжалявам, че предварително поети ангажименти не ми поволяват да бъда с вас.

Използвам случая да пожелая на проф. Боряна Делийска, удостоена с отличието на името на проф. Чилов, много нови професионални успехи. Радвам се, че един от водещите ни специалисти по нефрология получава признание за своята всеотдайна работа.

Приветствам и всички участници във форума за развитието на здравно-духовния туризъм. Вярвам, че идеите, които ще обсъдите в рамките на дискусиите, както и проектите, които биха могли да се реализират в тази сфера, ще допринесат за популяризирането на здравословните методи като успешна практика за по-добър живот и за намаляване на социално-значимите болести.

Пожелавам много успех!

Бойко Борисов

Tags: , ,

Comments are closed.